PUBG MOBILE VN CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM

  • -
  • -
  • -
  • swiperimg
return
Tính năng mới
Khinh khí cầu
Người chơi có thể ngồi lên và điều khiển Khinh Khí Cầu. Nếu Khinh Khí Cầu bay ra khỏi khu vực chơi, người chơi có thể nhảy dù ra ngoài.
Rương vàng
Hồi phục lượng máu, xuất hiện bộ cứu thương và mũ bảo hiểm ngẫu nhiên.
Rương xanh
Hồi phục năng lượng, xuất hiện các loại bom và ống ngắm ngẫu nhiên.
Rương đỏ
Hồi phục mũ bảo hiểm và áo giáp, xuất hiện đạn và vũ khí ngẫu nhiên.
Trái ngọt
Ăn trái ngọt để nhận được hiệu ứng ngẫu nhiên: nhận biết vị trí thính, hồi phục năng lượng, hoặc bị choáng váng.
Thám hiểm rừng sâu
Exploration Squad
Sanhok Relic Hunt
s4-pic1
Chi tiết

KHU RỪNG BÍ ẨN
CHỜ BẠN KHÁM PHÁ

Thám hiểm rừng sâu

Thời gian sự kiện: 1/6 - 14/6

Người chơi có thể tìm Khinh Khí Cầu trong map Sanhok, ngồi lên đó để tìm kiếm Vật Tổ..
Người chơi có thể tương tác với Vật Tổ để nhận Kho Báu Thất Lạc (một kho báu cho một người trong một trận) và mang về trang Sự Kiện Thợ Săn Rừng Nhiệt Đới trong Sảnh Chờ, mở để nhận phần thưởng ngẫu nhiên và tăng cơ hội nhận Mảnh Vật Tổ.
Thu thập bảy Mảnh Vật Tổ để đổi phần thưởng cuối cùng..

Phần thưởng: BP, AG, Áo Hawaii mùa hè

Exploration Squad

Event period: 6/13 - 6/25

Up to 4 friends can be invited to join the road trip. Crew members can earn Diesel by completing a game or killing 5 enemies in Classic Mode.
Use Diesel to advance the vehicle. Reaching a certain distance will grant players rewards.

Reward: Random Crates (BP, AG, Supply Crate Coupon Scraps, Classic Crate Coupon Scraps), AG, Classic Crate Coupons, Ancestral Tears - QBU (7d), and Jungle Prey Parachute (15d)

Sanhok Relic Hunt

Event period: 6/24 - 7/06

Complete Daily Missions to obtain Mysterious Feathers. Players can also dig up Mysterious Feathers by finding Treasure Maps in random places in matches and following their coordinates.
Mysterious Feathers can be exchanged for rewards on the Event Page in the Game Lobby.

Reward: "Jungle Warrior" Title (30d), Sand Dune - SCAR-L (3d), Casual Stroll Set (5d), and Killer Whale Parachute (3d)