qui-dinh-tham-gia-pubg-mobile
đầu trang
Quay lại

THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG

18-05-2021 14:05:59

THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG SẢN PHẨM PUBG MOBILE VN

1.Giới thiệu

 • 1.1 PUBG MOBILE VN ("Sản Phẩm") là tên gọi chính thức của trò chơi điện tử được phát hành duy nhất tại Việt Nam bởi Công ty VNG để sử dụng hệ thống quản lý người chơi và thanh toán của công ty VNG.
 • 1.2 PUBG MOBILE VN: Là trò chơi điện tử trên mạng dành cho người từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên (18+); theo quy định của pháp luật Việt Nam, trường hợp Bạn chưa đủ 18 (mười tám) tuổi, Bạn không được phép sử dụng Sản Phẩm này.
 • 1.3 Trước khi sử dụng Sản Phẩm, Bạn cần đọc, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ Điều Khoản Sử Dụng này (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi), đặc biệt là những điều khoản miễn trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của VNG, những điều khoản hạn chế đối với quyền lợi của Bạn cũng như những điều khoản riêng biệt khác.
 • 1.4 Trường hợp Bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản, điều kiện nào trong Điều Khoản Sử Dụng này, Bạn vui lòng không sử dụng PUBG MOBILE VN và ngay lập tức đóng, gỡ bỏ hoàn toàn Sản Phẩm ra khỏi thiết bị của Bạn.
 • 1.5 Việc Bạn tham gia, sử dụng PUBG MOBILE VN được hiểu là Bạn đồng ý với toàn bộ các điều khoản, điều kiện của Điều Khoản Sử Dụng này, cũng như các điều khoản khác được Điều Khoản Sử Dụng này viện dẫn đến, cùng với các bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

2.Định Nghĩa

Trong phạm vi của Điều Khoản Sử Dụng này, các từ, cụm từ viết hoa sẽ được hiểu như định nghĩa dưới đây, trừ khi ngữ cảnh buộc phải hiểu khác đi.

 • 2.1 "Trò Chơi" hoặc "Sản Phẩm": là trò chơi điện tử trên mạng PUBG MOBILE VN
 • 2.2 "Trang Chủ Của Trò Chơi"
 • 2.3 "Quy Định Trò Chơi": là các điều khoản, điều kiện được quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này và/hoặc các thông báo, tin tức trong Trò Chơi được VNG thông báo trong Trò Chơi và/hoặc tại Trang Chủ Của Trò Chơi.
 • 2.4 "Dữ Liệu": là các nội dung/thông tin được tạo/sinh ra trong quá trình Bạn tham gia, sử dụng Trò Chơi được hệ thống máy chủ (server) của Trò Chơi ghi nhận lại.
 • 2.5 "Thông Tin Cá Nhân": là các thông tin nhằm định danh một cá nhân cụ thể như được ghi nhận tại Điều 4 của Điều Khoản Sử Dụng này.

3.Phương Thức Đăng Nhập Sản Phẩm

Để sử dụng Trò Chơi, Bạn cần phải có tài khoản để đăng nhập vào Trò Chơi. Việc tạo tài khoản và đăng nhập vào Trò Chơi có thể thực hiện thông qua một trong các cách thức sau:

 • 3.1 Sử dụng tài khoản Facebook. Trong trường hợp này, Bạn cần phải có tài khoản Facebook; bên cạnh việc tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này, Bạn còn phải tuân thủ đầy đủ Quy chế sử dụng Facebook tại đây.
 • 3.2 Sử dụng tài khoản Twitter. Trong trường hợp này, Bạn cần phải có tài khoản Twitter; bên cạnh việc tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này, Bạn còn phải tuân thủ đầy đủ Quy chế sử dụng Twitter tại đây.
 • 3.3 Liên kết tài khoản (Google Play, Facebook, Twitter, Game Center) (sau đây gọi là "Tài Khoản Liên Kết"). Tùy từng thời điểm, Trò Chơi có thể cho phép Bạn sử dụng Tài Khoản Liên Kết để đăng nhập, tuy nhiên Bạn tuân thủ đầy đủ Điều Khoản Sử Dụng này, và điều khoản sử dụng của Zalo hoặc nhà cung cấp dịch vụ nơi Bạn khởi tạo Tài Khoản Liên Kết, đồng thời cam kết chịu trách nhiệm về việc sử dụng các Tài Khoản Liên Kết để đăng nhập vào Trò Chơi.
 • 3.4 Sử dụng tính năng "Chơi Ngay" của Sản Phẩm trong lần đăng nhập đầu tiên. Trong trường hợp này, tài khoản Trò Chơi của Bạn sẽ gắn liền với thiết bị mà Bạn đang sử dụng để đăng nhập vào Trò Chơi. Bạn có trách nhiệm định danh lại tài khoản của mì