Trượt để hiển thị nhiều nội dung


1. Chấp thuận Thể lệ Cuộc thi

 

 

1.1. Chấp thuận

 

Mỗi Thành viên Đội phải đồng ý với các Thể lệ Cuộc thi này để tham gia PVNC. Thành viên Đội có thể chấp nhận các Thể lệ Cuộc thi này bằng cách đăng ký tham gia PVNC 2019 theo Quy tắc Đăng ký hoặc bằng cách tham gia bất kỳ Giải đấu nào.

 

1.2. Thay đổi Thể lệ Cuộc thi

 

Lĩnh vực thể thao điện tử đang thay đổi nhanh chóng cũng như các trò chơi di động được chơi trong thể thao điện tử và các Thể lệ Cuộc thi này sẽ phải được cập nhật hoặc bổ sung định kỳ để tính đến sự phát triển trong ngành, thay đổi mô hình kinh doanh cho trò chơi điện tử và các bản cập nhật cho PUBG MOBILE. Theo đó, PUBG MOBILE ESPORTS VIETNAM có thể cập nhật, sửa đổi hoặc bổ sung các Thể lệ Cuộc thi này theo thời gian; và có thể diễn giải hoặc áp dụng các Thể lệ Cuộc thi này bằng cách phát hành các bài đăng trực tuyến, video hướng dẫn, email hoặc văn bản cung cấp hướng dẫn và chỉ dẫn cho các Thành viên Đội. Bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với các Thể lệ Cuộc thi này sẽ được cung cấp cho đội trưởng của Đội bằng cách sử dụng địa chỉ email được liệt kê như một phần của quy trình đăng ký trực tuyến. Đội trưởng của Đội sẽ chịu trách nhiệm phân phối các bản cập nhật và thông tin liên lạc khác liên quan đến các Thể lệ Cuộc thi này cho các Thành viên khác của Đội. Việc tham gia PVNC 2019 sẽ cấu thành sự chấp thuận các quy tắc, hướng dẫn và chỉ dẫn đã thay đổi.

 

1.3. Thi hành Quy tắc Trận đấu

 

PUBG MOBILE ESPORTS VIETNAM đã thuê một nhà tổ chức giải đấu bên thứ ba (“Đơn vị Tổ chức Giải đấu”) để vận hành một số Giải đấu PVNC 2019 nhất định. Đơn vị tổ chức Giải đấu sẽ chịu trách nhiệm, trong số những việc khác, cung cấp cho các quan chức, trọng tài và quản trị viên cho mỗi Giải đấu (“Nhân sự điều hành PVNC 2019”) và đảm bảo tuân thủ các Thể lệ Cuộc thi này và Quy tắc Đăng ký.

 

2. Người chơi

 

2.1. Tính đủ điều kiện

 

2.1.1. Độ tuổi của Người chơi. Để đủ điều kiện tham gia Giải đấu với tư cách người chơi, tất cả thành viên phải đạt đến độ tuổi thành niên (trên 18 tuổi) tại quốc gia cư trú của mình trước khi bắt đầu Giải đấu và phải tuân thủ với mọi xếp hạng độ tuổi áp dụng cho PUBG MOBILE được thiết lập bởi cửa hàng ứng dụng trò chơi nơi người chơi tải xuống trò chơi này.

 

2.1.2. Yêu cầu Xếp hạng. Tất cả người chơi trong danh sách quân số Đội phải có thứ hạng trong PUBG MOBILE là “Bạch kim” hay cao hơn trong bất kỳ chế độ nào (Góc nhìn Người thứ Ba (TPP) hoặc Góc nhìn Người thứ Nhất (FPP)) tại thời điểm đăng ký tham gia PVNC 2019.

 

2.1.3. Yêu cầu theo Khu vực. PVNC 2019 tổ chức giải đấu quốc tế (Vòng chung kết Toàn cầu), tại đó các Đội đến từ khu vực địa lý khác nhau sẽ thi đấu để giành danh hiệu vô địch thế giới. Các Đội dẫn đầu của mỗi Khu vực, cùng với một đội giành được suất đặc cách, sẽ thi đấu trong các Vòng chung kết Toàn cầu.  Để duy trì nhận dạng theo khu vực của các đội thi đấu trong trận đấu toàn cầu và để khuyến khích loại nhận dạng theo khu vực quan trọng đối với người hâm mộ và nhà tài trợ, mỗi Đội cần phải luôn duy trì trong suốt giải PVNC 2019 ít nhất ba người chơi là cư dân của Khu vực nhà của Đội.

 

(A) Khu vực của Đội. Đội trưởng sẽ xác định Khu vực nhà của Đội mình vào thời điểm đăng ký và không được thay đổi khu vực này vào bất cứ thời điểm nào trong khi đang diễn ra giải PVNC 2019 mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của các Nhân sự điều hành của PVNC 2019.

 

(B) Cư dân được Xác định.  Một người chơi được coi là “Cư dân” nếu người chơi là cư dân thường trú hợp pháp trong phạm vi thẩm quyền tại Khu vực.

 

(C) Chứng nhận về Tình trạng cư trú. Tất cả người chơi đều phải chứng nhận tình trạng cư trú của mình trước khi tham gia vào bất cứ Giải đấu trực tuyến, trực tiếp (”Sự kiện LAN”) bằng cách cung cấp bằng chứng cư trú như được định nghĩa dưới đây.  Các Nhân sự điều hành của PVNC 2019 bảo lưu quyền yêu cầu bằng chứng pháp lý để xác minh độ tuổi, tình trạng cư trú hoặc việc tuân thủ của người chơi đối với các yêu cầu khác về tính đủ điều kiện theo các Thể lệ Cuộc thi này hoặc theo các Quy tắc Đăng ký.

 

(D) Bằng chứng về Tình trạng cư trú. Để được chứng nhận là Cư dân bởi các Nhân sự điều hành của PVNC 2019, người chơi phải chứng minh tình trạng thường trú hợp pháp tại Khu vực bằng giấy tờ tùy thân hợp lệ (ví dụ như bằng lái xe, hộ chiếu, chứng minh thư) được cấp bởi một cơ quan chính quyền thuộc phạm vi thẩm quyền của Khu vực hoặc có thị thực cư trú hợp lệ (cụ thể là thị thực lao động, thị thực dành cho vận động viên, thị thực du học). Các đội chơi đủ tiêu chuẩn cho Vòng chung kết Toàn cầu sẽ phải cung cấp thông tin hộ chiếu để xác minh các bố trí đi lại cho Vòng chung kết Toàn cầu.

 

(E) Tình trạng Cư trú Độc nhất. Người chơi chỉ được là Cư dân tại một Khu vực vào bất cứ thời điểm nào.  Người chơi có tình trạng thường trú hợp pháp không thể là Cư dân thuộc đồng thời Hai Khu vực. Sau khi người chơi tuyên bố tình trạng cư trú tại một Khu vực mà mình đủ điều kiện, người chơi chỉ có thể đổi Khu vực khi có phê duyệt trước của các Nhân sự điều hành của PVNC 2019.  Nếu người chơi trở thành cư dân thường trú của một phạm vi thẩm quyền tại một Khu vực khác trong mùa giải thi đấu của PVNC 2019, PVNC 2019 sẽ chỉ ghi nhận người chơi là Cư dân của Khu vực đó tính từ ngày diễn ra trận đấu đầu tiên trong Vòng chung kết Toàn cầu.

 

(F) Các vi phạm về Yêu cầu Cư trú. Mỗi Đội chịu trách nhiệm đảm bảo rằng người chơi đáp ứng những yêu cầu áp dụng về cư trú và Đội có số người chơi tối thiểu theo yêu cầu là cư dân thuộc cùng Khu vực.  Cả Đội chơi lẫn người chơi sẽ được coi là vi phạm các Thể lệ Đăng ký nếu một người chơi (hoặc cha mẹ hay người giám hộ của người chơi) cung cấp thông tin giả, gây hiểu nhầm hoặc không hoàn chỉnh dẫn đến việc phân loại sai tình trạng cư trú và Khu vực của người chơi đó. Vi phạm như vậy sẽ khiến đội chơi và/hoặc người chơi phải chịu các biện pháp kỷ luật theo các Quy tắc Đăng ký và các Thể lệ Cuộc thi.

 

2.2. Nghiêm cấm Nhân viên của Tencent, Krafton, PUBG MOBILE ESPORTS VIETNAM hay Đơn vị tổ chức Giải đấu

 

Các Thành viên Đội không được là nhân viên của Tencent Games, PUBG Mobile Esports Việt Nam, Krafton, Inc. (trước đây là Bluehole), PUBG MOBILE ESPORTS VIETNAM. Đơn vị tổ chức Giải đấu hay bất cứ công ty con tương ứng nào thuộc những công ty này tại bất cứ thời điểm nào trong khi đang diễn ra mùa giải thi đấu PVNC 2019.

 

2.3. Tên Người chơi

 

Thẻ Người chơi của người chơi hay biệt danh trong trò chơi (”Thẻ Người chơi”) phải bao gồm tên Đội của người chơi (hoặc từ viết tắt hoặc từ đại diện khác của tên Đội) và tên người chơi theo định dạng “TEAMNAMEPLAYERNAME” (Tên Đội + Tên Người chơi).  Ví dụ: người chơi có tên là “Lucky” trong đội “All Stars” có thể có Thẻ Người chơi là “ASLucky”.  Thẻ Người chơi sẽ được chọn vào thời điểm đăng ký và không được thay đổi vào bất cứ thời điểm nào trong khi đang diễn ra giải đấu PVNC 2019 mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của các Nhân sự điều hành của PVNC 2019.  Thẻ Người chơi không được bao gồm bất kỳ từ hoặc cụm từ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào gây khó chịu, tổn hại hoặc tổn thương.  Thẻ Người chơi không được bao gồm tất cả hoặc một phần tên công ty hoặc sử dụng nhãn hiệu hoặc tài sản trí tuệ khác của PUBG Mobile Esports Việt Nam, PUBG MOBILE hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Đơn vị tổ chức Giải đấu.  Để đảm bảo chấp thuận đó, người chơi sẽ phải cung cấp thỏa thuận cấp phép, thỏa thuận tài trợ hoặc bằng chứng tài liệu khác cho Đơn vị tổ chức Giải đấu đủ để chứng minh cho Đơn vị tổ chức Giải đấu thấy rằng người chơi được cấp phép hợp lý.  Bất kể Đơn vị tổ chức Giải đấu có cung cấp chấp thuận gì đi chăng nữa thì toàn bộ rủi ro và trách nhiệm để có quyền sử dụng tên công ty hoặc tài sản trí tuệ của bên thứ ba trong hoặc là một phần của tên người chơi hoặc Thẻ Người chơi sẽ do người chơi chịu.  Các Nhân sự điều hành của PVNC 2019 có quyền từ chối bất kỳ Thẻ Người chơi nào do người chơi chọn và yêu cầu người chơi chọn Thẻ Người chơi thay thế tuân thủ các Thể lệ Cuộc thi.


2.4. Đăng ký

 

Tất cả người chơi phải tuân thủ Quy tắc Đăng ký để đủ điều kiện tham gia bất kỳ Giải đấu nào. Tất cả người chơi phải đăng ký (với tư cách là một nhóm cùng với các đồng đội của mình) với PVNC 2019 thông qua [pubgm.zing.vn/esports/pvnc].  Sau khi đăng ký, các Đội sẽ được chia bảng và phân loại theo 6 khu vực tỉnh thành (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ) để đủ điều kiện tham gia PVNC 2019. Các Đội thi đấu PVNC 2019 mà không đăng ký thông qua [pubgm.zing.vn/esports/pvnc] không đủ điều kiện tham gia PVNC 2019.  Một người chơi trong PVNC 2019 không được thi đấu cho nhiều đội.  Đăng ký tham gia PVNC 2019 mở từ ngày 05 tháng 05 năm 2019 cho đến ngày 13 tháng 05 năm 2019.

 

2.5. Các Sự kiện Liên quan đến Giải đấu

 

PVNC 2019 có quyền yêu cầu người chơi hợp tác thực hiện các cuộc phỏng vấn truyền thông, họp báo, phiên phát sóng trực tuyến, sự kiện tài trợ, chụp ảnh hoặc quay video, sự kiện từ thiện, webcast, podcast, trò chuyện và các sự kiện truyền thông khác do PUBG Mobile Esports Việt Nam hoặc Đơn vị tổ chức Giải đấu tổ chức liên quan đến việc tiếp thị và quảng bá PVNC 2019 và/hoặc PUBG MOBILE (’’Sự kiện Truyền thông”), miễn là các Sự kiện Truyền thông này không can thiệp quá mức vào việc chuẩn bị hoặc tham gia trò chơi của người chơi.  Các chi phí hợp lý mà người chơi phải trả khi đi đến và từ Sự kiện Truyền thông sẽ do Đơn vị tổ chức Giải đấu hoặc PUBG Mobile Esports Việt Nam chịu. Ban tổ chức giải đấu sẽ có quyền xử phạt hoặc truất quyền dự thi của bất kỳ người chơi hoặc Đội nào không tham dự và tham gia đầy đủ vào bất kỳ Sự kiện Truyền thông theo lịch trình nào.

 

3. Các Đội

 

 

3.1. Yêu cầu Quân số

 

3.1.1. Người chơi chính và Người chơi dự bị.  Khi tham gia PVNC 2019, mỗi đội luôn phải duy trì bốn người chơi trong đội hình xuất phát của Đội (”Người chơi chính”).  Một Đội có lựa chọn là thêm một người chơi bổ sung, người này sẽ đóng vai trò thay thế (”Người chơi dự bị”).  Các Nhân sự điều hành của PVNC 2019 sẽ có quyền truất quyền dự thi của bất kỳ Đội nào không có đủ quân số.  Các Đội bắt buộc tối đa đăng ký năm người chơi, đây là số lượng người chơi tối đa được phép.

 

3.1.2. Yêu cầu Quân số Tối thiểu.  Tất cả những Người chơi chính và bất kỳ Người chơi dự bị nào chơi thay cho Người chơi chính đều phải đủ điều kiện tham gia tất cả các Giải đấu.  Các Đội phải luôn tuân thủ yêu cầu quân số tối thiểu trong khi đang diễn ra giải đấu PVNC 2019. Nếu vào bất kỳ thời điểm nào, quân số của Đội giảm xuống còn bốn người chơi, Đội sẽ bị truất quyền hoặc chịu các hình phạt khác, trừ khi được các Nhân sự điều hành của PVNC 2019, theo quyết định riêng của họ cho phép hạn xuống mức quân số tối thiểu.


3.1.3. Đội trưởng.  Mỗi Đội phải chỉ định một người chơi làm đội trưởng của mình khi hoàn tất quy trình đăng ký trực tuyến (“Đội trưởng”).  Đội trưởng sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin liên lạc của Đội với các Nhân sự điều hành của PVNC 2019.  Các Nhân sự điều hành của PVNC 2019 có thể tin tưởng bất kỳ thông tin liên lạc nào do Đội trưởng được tất cả người chơi trong Đội bầu cung cấp.  Đội trưởng lúc nào cũng phải là người chơi trong danh sách quân số của Đội.  Một Đội không được thay đổi Đội trưởng của mình trong Giải đấu mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của các Nhân sự điều hành của PVNC 2019.

 

3.2. Nộp Danh sách quân số

 

3.2.1. Đăng ký Đội. Trước khi bắt đầu PVNC 2019, mỗi Đội phải đăng ký danh sách quân số của mình (bao gồm tất cả Người chơi chính và bất kỳ Người chơi dự bị nào) bằng cách sử dụng các công cụ trực tuyến do PUBG Mobile Esports Việt Nam cung cấp.  Không được phép thay đổi danh sách quân số của Đội sau khi đã đăng ký mà chưa có sự chấp thuận trước của các Nhân sự điều hành của PVNC 2019 (bao gồm cả những thay đổi do ốm đau, vấn đề về thị thực, v.v.).

 

3.2.2. Thay thế và Thay đổi Danh sách quân số khác.  Người chơi dự bị chỉ có thể chơi thay cho Người chơi chính trong các trận đấu tại cùng một Giải đấu. Trong khi diễn ra các Sự kiện Trực tuyến, có thể thay thế người chơi bất cứ lúc nào giữa các trò chơi. Trong khi diễn ra các Sự kiện LAN, tất cả các lần thay thế phải được gửi tới các Nhân sự điều hành của PVNC 2019 không quá năm phút sau khi kết thúc Trận Giải đấu trước đó để thay thế cho

Trân Giải đấu tiếp theo.  Việc thay thế cho Trận Giải đấu đầu tiên trong ngày tại Sự kiện LAN phải được gửi tới các Nhân sự điều hành của PVNC 2019 không muộn hơn 11:59 tối vào ngày hôm trước.  Các Nhân sự điều hành của PVNC 2019 bảo lưu quyền phê duyệt hay từ chối bất cứ yêu cầu thêm hay bớt một người chơi khỏi danh sách quân số của Đội dựa vào tính đủ điều kiện của (những) người chơi tham gia và tính tuân thủ với các Quy tắc Đăng ký này cũng như các Thể lệ Cuộc thi của yêu cầu đó. Các Nhân sự điều hành của PVNC 2019 cũng bảo lưu quyền thông báo cho người tham gia vào bất cứ Giải đấu nào sắp tới nào về chi tiết yêu cầu thay đổi quân số do Đội nộp cho các Nhân sự điều hành của PVNC 2019 nếu việc thay đổi quân số đó chưa được công bố.

 

3.3. Tên và Logo của Đội

 

Tên của Đội sẽ được chọn vào thời điểm đăng ký và không được thay đổi vào bất cứ thời điểm nào trong khi đang diễn ra giải đấu PVNC 2019 mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của các Nhân sự điều hành của PVNC 2019.  Tất cả các tên Đội phải khác nhau và duy nhất.  Tên hay logo của Đội không được bao gồm bất kỳ từ hoặc cụm từ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào gây khó chịu, tổn hại hoặc tổn thương.  Tên hay logo của Đội không được bao gồm tất cả hoặc một phần tên công ty hoặc sử dụng nhãn hiệu hoặc tài sản trí tuệ khác của PUBG Mobile Esports Việt Nam, PUBG MOBILE hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Đơn vị tổ chức Giải đấu.  Để đảm bảo chấp thuận đó, Đội sẽ phải cung cấp thỏa thuận cấp phép, thỏa thuận tài trợ hoặc bằng chứng tài liệu khác cho Đơn vị tổ chức Giải đấu đủ để chứng minh cho Đơn vị tổ chức Giải đấu thấy rằng Đội được cấp phép hợp lý. Bất kể Đơn vị tổ chức Giải đấu có cung cấp chấp thuận gì đi chăng nữa thì toàn bộ rủi ro và trách nhiệm để có quyền sử dụng tên công ty hoặc tài sản trí tuệ của bên thứ ba trong hoặc là một phần của tên Đội sẽ do Đội chịu.  Các Nhân sự điều hành của PVNC 2019 có quyền từ chối bất kỳ tên hoặc logo nào của Đội và yêu cầu Đội chọn tên hoặc logo khác tuân thủ các Thể lệ Cuộc thi này.

 

3.4.        Quyền sở hữu Nhiều Đội

 

Để duy trì tính toàn vẹn của PVNC 2019, các thể lệ sau áp dụng cho bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào sở hữu, hoạt động, kiểm soát hoặc có mối quan tâm đến một Đội. Một cá nhân hoặc nhóm không thể trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hoặc điều hành nhiều Đội. Một cá nhân hoặc nhóm không thể trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào việc tài trợ, hoạt động, tiếp thị hoặc quản lý của nhiều Đội. Không có hai Đội nào có thể hoạt động dưới cùng một tên thương hiệu hoặc tên Đội hoặc các biến thể của cùng một thương hiệu hoặc tên Đội trong nhiều khu vực của PVNC 2019. Không có hai cá nhân hoặc nhóm nào sở hữu, hoạt động, kiểm soát hoặc quan tâm đến bất kỳ Đội nào có thể tham gia vào mối quan hệ kinh doanh hoặc tài chính với lợi ích chung có thể trực tiếp hoặc gián tiếp mang lại lợi ích cho cả hai bên dựa trên thành tích tại PVNC 2019. Bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào đối với các quy tắc này đều phải có sự chấp thuận trước bằng văn bản của PUBG Mobile Esports Việt Nam.

 

 

 

 

4. Cơ cấu và Lịch trình

 

 

4.1. Tổng quan và Khu vực

 

4.1.1. Tổng quan. Mỗi Đội sẽ thi đấu với các Đội khác trong Tỉnh/thành phố của mình để giành một vị trí trong PVNC 2019, có 6 tỉnh/thành phố được lựa chọn: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Biên Hòa và Cần Thơ. PVNC 2019 được chia thành hai Split (mùa Hè và mùa Đông), mỗi nửa bao gồm một vòng loại mở, Mùa giải Chính và Vòng chung kết toàn quốc.  Các đội sẽ đủ điều kiện tham gia vào mỗi Nửa vòng đấu của PVNC 2019 thông qua các cơ chế khác nhau. Hầu hết các Đội sẽ được chọn để tham gia Mùa giải Chính Nửa vòng đấu mùa Hè của PVNC 2019 dựa theo vị trí trong Vòng loại toàn quốc. Các Đội có mặt trong vòng Chung kết cũng có thể được chọn theo lời mời đặc biệt từ PUBG Mobile Esports Việt Nam dựa vào thành tích thi đấu của PMCO mùa xuân, có thể được mở rộng cho bất kỳ Đội nào dựa trên các tiêu chí do PUBG Mobile Esports Việt Nam phát triển và quản lý theo thời gian.

 

4.1.2. Khu vực. Các Khu vực tham gia chơi tỉnh/thành phố được nêu dưới đây. (Các) Đội dẫn đầu của mỗi Khu vực, dựa trên số lượng vị trí có sẵn cho từng Khu vực như được nêu dưới đây, sẽ được mời tham gia Vòng chung kết Toàn quốc. Các Nhân sự điều hành của PVNC 2019 sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về các quốc gia và khu vực pháp lý đủ điều kiện và số lượng vị trí cho từng khu vực trong Vòng chung kết Toàn cầu cho từng Khu vực.

 

Hà Nội (4 Teams)

Hồ Chí Minh (3 Teams)

Hài Phòng (2 Teams)

Biên Hòa + Cần Thơ (3 Teams)

Đà Nẵng (2 Teams)

PMCO mùa xuân (2 Teams)

 

4.2. Splits

 

4.2.1. Vòng loại.

 

(A) Qualifcation-Vòng loại mùa hè.  Sau khi đăng ký thành công, các Đội có thể tham gia Vòng loại tại các địa điểm chỉ định của BTC, bắt đầu vào ngày 18 tháng 05 năm 2019, để đủ điều kiện tham gia chung kết của PVNC 2019. Kết quả của Đội chỉ dựa trên tổng số điểm của 4 trận đấu được chơi ở vòng loại tỉnh/thành (không xếp hạng dựa trên bảng đấu) của Đội sẽ quyết định xem Đội có có được nhận lời mời tham gia vòng chung kết PVNC 2019 hay không.  Các đội có ít hơn 4 Trận Giải đấu được chơi ở vòng loại sẽ không đủ điều kiện tham gia chung kết. “Trận Giải đấu” là hình thức cạnh tranh của PUBG MOBILE, được chơi cho đến khi tất cả các đội bị loại hoặc quyền truất quyền dự thi và còn lại một Đội duy nhất.  Khi kết thúc vòng loại, các Đội đứng đầu đủ điều kiện từ mỗi Khu vực sẽ được mời tham gia Chung kết PVNC 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh.  Các tổ chức điều hành của PVNC 2019 sẽ công bố danh sách các Đội đủ điều kiện cho tất cả các Khu vực và đồng thời thông báo cho các Đội trưởng, một tuần trước khi bắt đầu diễn ra Nửa vòng đấu mùa Xuân.  Các đội thi đấu mà không đăng ký PVNC 2019 theo các Thể lệ Cuộc thi này và Quy tắc Đăng ký sẽ không đủ điều kiện tham gia PVNC 2019.

 

(B) Qualifcation-Vòng loại mùa đông. Sau khi đăng ký, các Đội có thể tham gia Giải đấu vòng loại để đủ điều kiện tham gia Nửa vòng đấu mùa Đông của PVNC 2019. Khi kết thúc Vòng loại mùa Đông, các Đội đứng đầu đủ điều kiện từ mỗi Khu vực sẽ được mời tham gia Mùa giải Chính của Nửa vòng đấu mùa Đông. Các Nhân sự điều hành của PVNC 2019 sẽ công bố danh sách các Đội đủ điều kiện cho tất cả các Khu vực và đồng thời thông báo cho các Đội trưởng, một tuần trước khi bắt đầu diễn ra Nửa vòng đấu mùa Đông  Các đội thi đấu trong Vòng loại mùa Đông mà không đăng ký theo các Thể lệ Cuộc thi này và Quy tắc Đăng ký sẽ không đủ điều kiện tham gia PVNC.

 

4.2.2. Mùa giải chính.   Trong khi diễn ra Mùa giải Chính của mỗi Nửa vòng đấu, các đội sẽ thi đấu ở các địa điểm được chỉ định của BTC trong khu vực 6 tỉnh/thành phố cạnh tranh với Đội từ Khu vực để dành vị trí trong top 16 tại vòng Chung kết. Tại các Trận trong Mùa giải Chính, các đội sẽ tham gia vào các Trận Giải đấu có 16 đội mỗi trận. Các Trận Mùa giải Chính thường sẽ được chơi vào thứ Bảy mỗi tuần trong khi diễn ra Mùa giải Chính.  Có thể tìm thấy lịch trình đầy đủ về ngày và các Trận trong Mùa giải Chính tại địa chỉ [pubgm.zing.vn/esports/pvnc].  Mùa giải Chính cho mỗi Nửa vòng đấu được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn Vòng loại khu vực và Vòng chung kết toàn quốc

 

(A) Giai đoạn Vòng loại. Ở Giai đoạn Vòng loại, mỗi đội đã đăng ký tham gia PVNC 2019 sẽ chơi tổng cộng 4 Trận Giải đấu. 14 Đội dẫn đầu dựa trên điểm số tích lũy trong Giai đoạn Vòng loại mỗi khu vực sẽ tiến vào Vòng chung kết toàn quốc.

(C) Vòng chung kết Toàn quốc. Trong Vòng chung kết, mỗi đội sẽ chơi [6 đến 8] tổng số Trận Giải đấu để xác định Nhà vô địch Việt Nam. Trận chung kết Toàn quốc là Sự kiện LAN do PUBG Mobile Esports Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức.

 

4.2.4. Mốc thời gian Chính**

 

 Đăng  ký :  Ngày 05 tháng 05 - ngày 13 tháng 05

 

Vòng loại khu vực (6 tỉnh/thành): Ngày 18 tháng 5 – 08 tháng 06

 

Vòng chung kết Toàn quốc: Ngày 16 tháng 06

 

** Các ngày ở trên có thể được PUBG Mobile Esports Việt Nam hoặc Đơn vị tổ chức Giải đấu cập nhật theo thời gian theo quyết định riêng của họ.  Thành viên Đội nên kiểm tra Mục này để cập nhật thông tin mới nhất.  Mốc thời gian chính của Nửa vòng đấu mùa Thu sẽ được công bố riêng trên [pubgm.zing.vn/esports/pvnc].

 

4.3. Hệ thống Tính điểm.

 

4.3.1. Tính điểm. Tính điểm cho mỗi Trận Giải đấu sẽ dựa trên số mạng giết cuối cùng của mỗi Đội và vị trí xếp hạng trong trận như được nêu dưới đây.

 

Hệ  thống  Tính  điểm**

1 Mạng giết = 1 Điểm

 Điểm Vị  trí xếp hạng Cuối Trận

 

Vị trí xếp hạng           Điểm         Vị trí xếp hạng     Điểm

 

1                                30              9                          7

 

2                                22              10                        6

 

3                                19              11                        5

 

4                                16              12                        4

 

5                                14              13                        3

 

6                                12              14                        2

 

7                                10              15                        1

 

8                                8                16                        0

 

 

 

** Lưu ý, hệ thống tính điểm được nêu trong các Thể lệ Cuộc thi này không áp dụng cho các Trận Giải đấu Crew Challenge, sẽ được tính điểm theo hướng dẫn của Crew Challenge. Hệ thống tính điểm có thể được PUBG Mobile Esports Việt Nam hoặc Đơn vị tổ chức Giải đấu cập nhật theo thời gian theo quyết định riêng của họ.  Thành viên Đội nên kiểm tra Mục này theo thời gian để cập nhật thông tin mới nhất.

 

4.3.2. Trận hòa. Trận hòa giữa hai Đội trong bất kỳ giai đoạn nào của PVNC 2019 sẽ được xác định theo thứ tự (a) tổng số mạng giết tích lũy trong tất cả các Trận Giải đấu, (b) Trận Giải đấu có thành tích tốt nhất dựa trên tổng số điểm, (c) Trận Giải đấu có thành tích tốt nhất dựa trên tổng số mạng giết, (d) tổng số mạng giết trong Trận Giải đấu được chơi gần đây nhất và (e) vị trí trong Trận Giải đấu được chơi cuối cùng.

 

4.3.3. Giải thưởng.  Giải thưởng có thể được trao cho các Đội và cá nhân người chơi chiến thắng trong hoặc sau Giải đấu.  Mỗi người chơi được tuyên bố là người chiến thắng nhận được giải thưởng trong Giải đấu sẽ không phải là người chiến thắng chính thức trừ khi (a) người chơi đủ điều kiện nhận giải thưởng theo luật hiện hành và (b) người chơi đó thực hiện (hoặc có cha mẹ hoặc pháp lý người giám hộ thực hiện) một bản khai đủ điều kiện, miễn trừ trách nhiệm pháp lý và/hoặc bất kỳ tài liệu nào khác theo yêu cầu của PUBG Mobile Esports Việt Nam.  Việc không ký tên và gửi lại tất cả các tài liệu giải thưởng cho Đơn vị tổ chức Giải đấu hoặc các Nhân sự điều hành của PVNC 2019 có thể dẫn đến việc bị tịch thu và mất giải thưởng.  Việc không nhận bất kỳ giải thưởng nào trong thời gian hợp lý sau khi kết thúc Giải đấu có thể dẫn đến việc bị tịch thu và mất giải thưởng.

 

5. Quy trình và Cài đặt Trận đấu

 

 

5.1. Tổng quan về Cài đặt Trước trận

 

5.1.1. Phiên bản Trò chơi.  Phiên bản PUBG MOBILE được sử dụng cho Trận Giải đấu sẽ do Đơn vị tổ chức Giải đấu xác định.

 

5.1.2. Tài khoản Người chơi. Người chơi sẽ sử dụng tài khoản trực tuyến của riêng mình và Thẻ Người chơi cho các Sự kiện Trực tuyến. Tại Sự kiện LAN, tất cả tài khoản người chơi và Thẻ Người chơi sẽ được Đơn vị tổ chức Giải đấu cung cấp.

 

5.1.3. Sảnh Trận. Ngoài các trận trong Vòng loại, tất cả các Trận Giải đấu sẽ được chơi trong các sảnh trận do Đơn vị tổ chức Giải đấu làm chủ. Trước thời gian bắt đầu Giải đấu, Đội trưởng sẽ được thông báo về các tài khoản giải đấu chính thức sẽ được sử dụng để làm chủ các sảnh Trận Giải đấu chính thức.

 

5.1.4. Bắt đầu Trận. Khi tất cả người chơi của mỗi Đội đã báo cáo cho sảnh Trận Giải đấu chính thức, Nhân sự điều hành của PVNC 2019 sẽ yêu cầu Đội trưởng xác nhận rằng mỗi Đội đã sẵn sàng bắt đầu trận. Khi mỗi Đội trưởng xác nhận sẵn sàng, các Nhân sự điều hành của PVNC 2019 sẽ hướng dẫn chủ phòng bắt đầu trận.

 

5.1.5. Kịp thời Bắt đầu Trận. Dự kiến tất cả các Trận Giải đấu sẽ bắt đầu vào thời gian dự kiến. Bất kỳ sự chậm trễ nào do các vấn đề phát sinh từ việc Thành viên Đội chuẩn bị không đầy đủ gây ra sẽ được các Nhân sự điều hành của PVNC 2019 đánh giá. Hình phạt cho sự chậm trễ có thể được đánh giá theo quyết định của Đơn vị tổ chức Giải đấu.

 

5.1.6. Quy tắc Thiết lập Cụ thể cho các Sự kiện LAN


(A) Đến Trường quay. Các thành viên trong danh sách quân số chính thức của Đội sẽ tham gia Sự kiện LAN phải đến trường quay hoặc địa điểm không muộn hơn thời gian do Đơn vị tổ chức Giải đấu quy định.

 

(B) Thời gian Thiết lập. Người chơi sẽ có các khoảng thời gian được chỉ định trước thời gian diễn ra trận đấu để đảm bảo họ được chuẩn bị đầy đủ. Thời gian thiết lập được coi là đã bắt đầu khi người chơi của các Đội vào khu vực trận đấu, tại thời điểm đó, họ không được phép rời khỏi mà không có sự cho phép của các Nhân sự điều hành của PVNC 2019.  Thiết lập bao gồm những điều sau đây: (1) đảm bảo chất lượng của tất cả các thiết bị PVNC 2019 cung cấp; (2) kết nối và hiệu chỉnh các thiết bị ngoại vi; (3) đảm bảo hệ thống trò chuyện thoại hoạt động đúng; (4) điều chỉnh cài đặt trong trận và (5) khởi động trong trận.

 

(C) Hỗ trợ Kỹ thuật.  Các Nhân sự điều hành của PVNC 2019 sẽ cung cấp hỗ trợ trong quá trình thiết lập và giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thiết lập.

 

5.2. Cài đặt vàQuy tắc Trong Trận

 

5.2.1. Cài đặt Chung/Trận

 

Bản đồ:  Erangel, Miramar, Sanhok và Vikendi

 

Chế độ Chơi: TPP/FPP

 

Quân số Đội: 4 người chơi

 

Quân số trong Đội hình: 5 người chơi (4 Người chơi chính và tối đa 1 Người chơi dự bị) Số lượng Đội trong mỗi Trận đấu: 16

Đơn vị tổ chức Giải đấu có quyền thay đổi cài đặt trò chơi hoặc người chơi bắt buộc bất cứ

lúc nào theo quyết định của riêng họ trước khi bắt đầu bất kỳ Trận Giải đấu nào.

 

5.2.2. Cài đặt Thiết bị. Thiết bị cầm tay phải sử dụng các cài đặt được Đơn vị tổ chức Giải đấu chỉ định trước Giải đấu.  Trong Trận Giải đấu, người chơi không được thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào đối với tốc độ khung hình mà không có sự cho phép của các Nhân sự điều hành của PVNC 2019.

 

5.2.3. Dừng chơi

 

(A) Tạm dừng. Không cho phép tạm dừng trong khi chơi Giải đấu vì bất cứ lý do gì


(B) Trục trặc Kỹ thuật hoặc Trường hợp Khẩn cấp. Người chơi nên tiến hành lại Trận Giải đấu theo yêu cầu của Đơn vị Tổ chức Giải đấu. Đơn vị Tổ chức Giải đấu có thể tiến hành lại một Trận Giải đấu trong các trường hợp sau.

 

a)           Lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, các hành động khủng bố, mất điện hoặc các thảm họa khác ảnh hưởng đến Sự kiện LAN.

 

b)             Các trọng tài xác định rằng môi trường của Sự kiện LAN có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả của Giải đấu.

 

c)             Trục trặc kỹ thuật hoặc ngắt kết nối người chơi (không bao gồm trực trặc hoặc ngắt kết nối do lỗi người chơi) trong vòng 90 giây sau khi một người chơi đáp xuống trên trận địa.

d)             Vấn đề xảy ra trong lúc màn hình tải và không tải được trận đấu.

e)             Người chơi không thể di chuyển trên trận địa vòng 90 giây sau khi người chơi nàyđáp xuống trận địa.

 

f)           Người chơi không thể vào Trận Giải đâu trước khi máy bay khởi hành cất cánh.

 

g)             Một số người chơi có thể tham gia vào một khu vực của Trận Giải đầu mà không bay trên máy bay khởi hành và không có dù, nhưng thay vào đó lại bắt đầu trên trận địa.

 

 

 

 

(C) Giải pháp cho các Tình huống Cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù đã nói ở trên, nếu có một tình huống cực kỳ nghiêm trọng, chẳng hạn như lỗi mạng hoặc phần cứng (bao gồm giá trị mạng chuyển sang màu vàng hoặc, điện thoại di động có lỗi giật) hoặc lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến một hoặc nhiều người chơi, Đơn vị tổ chức Giải đấu sẽ đưa ra phán quyết về cách tiến hành theo các thực tế và hoàn cảnh tại thời điểm đó. Có thể có những trường hợp phải tiến hành Giải đấu, ngay cả khi một hoặc nhiều người chơi đang phải đối mặt với những tình huống cực đoan hoặc lỗi nghiêm trọng mà có thể biện minh cho việc tiến hành lại Trận Giải đấu và ngay cả khi người chơi bị ảnh hưởng không có lỗi. Khi đưa ra quyết định tiến hành Giải đấu hoặc yêu cầu tiến hành lại Trận Giải đấu, Nhân sự điều hành PVNC 2019 sẽ sử dụng phán quyết tốt nhất của họ và có thể xem xét, trong nhiều yếu tố khác, thời

gian tiến độ của trận đấu, và liệu người chơi làm báo cáo có chậm trễ trong việc báo cáo hay khôngNgười chơi gửi báo cáo sai hoặc gây hiểu lầm sẽ bị loại vì gian lận. Nếu người chơi không thể cạnh tranh trong Trận Giải đấu vì bất kỳ lý do gì (ngay cả khi việc không có khả năng cạnh tranh không phải do lỗi của người chơi) và Nhân sự Điều hành PVNC 2019 quyết định không tiến hành lại Trận Giải đấu, cuộc thi sẽ tiếp tục như bình thường, và Đội bị ảnh hưởng tiếp tục chơi mà không có người chơi bị ảnh hưởng. Nếu một người chơi bị ngắt kết nối hoặc gặp phải tình huống cực kỳ nghiêm trọng hoặc lỗi nghiêm trọng có thể tham gia lại trò chơi đang diễn ra, người đó hoặc sẽ được phép làm như vậy.

 

5.2.4. Phát trực tuyến. Khi cósự chấp thuận trước bằng văn bản từ Đơn vị Tổ chức Giải đấu, người chơi có thể phát trực tuyến các trận đấu của mình trong Sự kiện Trực tuyến với độ trễ ít nhất 5 phút. Không được phép phát trực tuyến Sự kiện LAN.

 

5.3. Quá trình Sau Trận

 

5.3.1. Kết quả. Nhân sự điều hành PVNC 2019 sẽ xác nhận và ghi lại tất cả các kết quả Trận Giải đấu và phân bổ điểm.

 

5.3.2. Ghi chúKỹ thuật. Sau mỗi Trận Giải đấu, Người chơi sẽ xác định bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào với Nhân sự điều hành PVNC 2019.

 

5.3.3. Nghỉ giải lao. Trong trường hợp nghỉ giữa các trận đấu là cần thiết hoặc được Đơn vị tổ chức Giải đấu coi là thích hợp, Nhân sự điều hành PVNC 2019 sẽ thông báo cho Đội trưởng về thời gian nghỉ giải lao này và Trận Giải đấu tiếp theo sẽ bắt đầu ngay khi kết thúc thời gian nghỉ giải lao này.

 

6. Thiết bị và Trang phục Người chơi

 

 

6.1. Thiết bị Hỗ trợ

 

Người chơi chỉ có thể tham gia Giải đấu (cả trong Sự kiện Trực tuyến và Sự kiện LAN) trên thiết bị cầm tay điện thoại di động.  Người chơi không được chơi trên máy tính bảng, máy tính cá nhân (PC), thiết bị điều khiển, máy tính xách tay hoặc bất kỳ thiết bị không phải cầm tay. Người chơi không được sử dụng trình giả lập để chơi trên PC hoặc thiết bị khác không phải là thiết bị cầm tay.  Người chơi thi đấu trong Sự kiện Trực tuyến chỉ có thể sử dụng các thiết bị chạy hệ điều hành Android hoặc iOS.  Tại các Sự kiện LAN, người chơi sẽ được cung cấp các thiết bị và phần mềm được hỗ trợ chính thức.

 

6.2. Thiết bị được Cung cấp (chỉ đối với Sự kiện LAN)

 

6.2.1. Thiết bị được Cung cấp.  Đơn vị tổ chức Giải đấu sẽ cung cấp và tất cả người chơi phải sử dụng, các thiết bị trong các danh mục sau cho tất cả các Trận Giải đấu Sự kiện LAN chính thức: (A) thiết bị cầm tay, (B) tai nghe trùm đầu và/hoặc tai nghe nhét trong và/hoặc micrô và (C) bộ bàn ghế. Người chơi phải sử dụng thiết bị PVNC 2019 chưa qua sửa đổi khi thi đấu trong các Sự kiện LAN.  Người chơi không được sử dụng bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm nào tại Sự kiện LAN mà không được Nhân sự điều hành PVNC 2019 cung cấp hoặc phê duyệt (bao gồm bột talc, dán bảo vệ màn hình điện thoại di động, v.v.).  Việc sửa đổi trái phép các thiết bị do PVNC 2019 cung cấp hoặc sử dụng phần cứng hoặc phần mềm không được Nhân sự điều hành PVNC 2019 cung cấp hoặc phê duyệt sẽ bị coi là gian lận.

 

6.2.2. Trò chuyện thoại. Trò chuyện thoại giữa những người chơi tại Sự kiện LAN chỉ được thực hiện thông qua hệ thống liên lạc gốc được sử dụng trong Tai nghe trùm đầu do PVNC 2019 cung cấp.  Không được phép sử dụng phần mềm trò chuyện thoại của bên thứ ba, ngoại trừ trong những trường hợp đặc biệt nếu Nhân sự điều hành PVNC 2019 xác định rằng cần phải thay đổi hệ thống trò chuyện thoại.  Nhân sự điều hành PVNC 2019 có thể theo dõi đoạn âm thanh của Đội tùy ý riêng của họ.

 

6.2.3. Mạng Xãhội vàTruyền thông. Nghiêm cấm sử dụng thiết bị cầm tay do PVNC 2019 cung cấp để xem hoặc đăng trên bất kỳ mạng xã hội hoặc trang web truyền thông nào. Thiết bị cầm tay do PVNC 2019 cung cấp phải được sử dụng để khởi chạy PUBG MOBILE và chơi trò chơi, và không vì mục đích nào khác mà không được sự cho phép của Nhân sự điều hành PVNC 2019.

 

6.2.4. Cố định Thiết bị Cầm tay. Trước khi bắt đầu chính thức Trận Giải đấu, mỗi thiết bị cầm tay phải được cố định trên giá đỡ và được giữ chắc bằng cáp thiết bị. Nghiêm cấm người chơi ngắt kết nối cáp thiết bị trong mọi trường hợp, ngoại trừ trong trường hợp Nhân sự điều hành PVNC 2019 đang kiểm tra thiết bị cầm tay.

 

6.3. Thay thế Thiết bị được Cung cấp (chỉ đối với Sự kiện LAN)

 

Nếu phần cứng, phần mềm hoặc các sự cố kỹ thuật khác phát sinh tại Sự kiện LAN, người chơi có thể yêu cầu đánh giá kỹ thuật trên thiết bị được cung cấp bởi Nhân sự điều hành PVNC 2019. Một Nhân sự điều hành PVNC 2019 sẽ chẩn đoán và khắc phục sự cố, khi cần, và có thể, theo quyết định của người đó, yêu cầu thay thế bất kỳ thiết bị hoặc phần mềm nào.

 

6.4. Tiêu chuẩn cho việc Sử dụng Thiết bị (chỉ đối với Sự kiện LAN)

 

Một người chơi sử dụng thiết bị do PVNC 2019 cung cấp sẽ bị giới hạn sử dụng chỉ trong kiểm tra phần mềm và phần cứng trước trận đấu và thi đấu thông thường.

 

6.5. Can thiệp Thiết bị (chỉ Sự kiện LAN)

 

Người chơi không được chạm hoặc cầm thiết bị của người chơi khác sau khi Trận Giải đấu đã bắt đầu. Người chơi cần hỗ trợ với thiết bị của mình nên yêu cầu trợ giúp từ Nhân sự điều hành PVNC 2019.

 

6.6. Trang phục

 

6.6.1. Đồng phục Chính thức Bắt buộc.  Trong tất cả các Giải đấu trình diện trước công chúng (bao gồm Sự kiện LAN và Sự kiện Trực tuyến được phát trực tuyến tới công chúng), các thành viên Đội sẽ mặc đồng phục chính thức của Đội (bao gồm áo jersey, áo khoác và quần).  Đơn vị tổ chức Giải đấu luôn có quyền áp dụng lệnh cấm đối với trang phục được coi là mâu thuẫn với các Thể lệ Cuộc thi này, bao gồm các hạn chế tài trợ trong Phần 8 dưới đây.

 

6.6.2. Yêu cầu vàThiết kế Trang phục Đội

 

(A) Đồng phục của Đội sẽ do mỗi Đội tự thiết kế và sản xuất.

 

(B) Logo của Đội phải xuất hiện ở vị trí dễ thấy ở mặt trước của đồng phục.

 

(C) Logo của các nhà tài trợ chính có thể được đặt ở mặt trước và cả hai tay áo của đồng phục Đội, nhưng tổng số logo có thể bị Đơn vị tổ chức Giải đấu giới hạn nếu quá nhiều.

 

(D) Đơn vị tổ chức Giải đấu sẽ xem xét và có quyền đề xuất sửa đổi đối với tất cả đồng phục của các Đội.  Ví dụ, Đơn vị tổ chức Giải đấu sẽ xem xét xem mẫu đồng phục có phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ tối thiểu của PVNC 2019 hay không; và liệu kích thước, vị trí và số lượng logo có phù hợp hay không.

 

(E) Người chơi phải mặc quần dài và đi giày kín mũi chân, và màu quần và giày phải nhất quán tại các Sự kiện LAN.

 

(F) Đơn vị tổ chức Giải đấu có thể cung cấp cho người chơi trang phục theo chủ đề PVNC 2019 trước khi bắt đầu Giải đấu.  Những đồng phục PVNC 2019 này chủ yếu được sử dụng cho các cuộc phỏng vấn và các sự kiện liên quan đến PVNC 2019 trong các khoảng thời gian phi thi đấu.  Ngoài ra, nếu đồng phục của bất kỳ Đội nào không phù hợp với yêu cầu thiết kế có liên quan của Đơn vị tổ chức Giải đấu, Đội đó có thể tạm thời mặc trang phục theo chủ đề PVNC 2019 hoặc do PVNC 2019 cung cấp trong Giải đấu và Đội có liên quan sẽ được cung cấp thời gian ân hạn để sửa đổi thiết kế đồng phục của mình.

 

(G) Huấn luyện viên (nếu có) phải mặc trang phục công sở trong bất kỳ Giải đấu nào hoặc trong khi tham dự các sự kiện trình diện trước công chúng với tư cách là huấn luyện viên của Đội.

 

6.6.3. Từ chối Vào cửa.  Đơn vị tổ chức Giải đấu có quyền từ chối bất kỳ Thành viên Đội không tuân thủ các quy tắc trang phục nói trên được vào cửa hoặc tiếp tục tham gia Giải Đấu.

 

7. Đi lại đến Sự kiện LAN, Đoàn tùy tùng của Đội và Khu vực Thi Đấu

 

 

7.1. Đi lại vàChi phí

 

Người chơi đã giành được quyền tham gia Sự kiện LAN sẽ được hoàn tiền cho việc đi lại, ăn ở và ăn uống hợp lý trong khi thi đấu tại Sự kiện LAN hoặc được một khoản trợ cấp để trang trải các chi phí này.  Người chơi đủ điều kiện để thi đấu trong Sự kiện LAN phải có tất cả thị thực, hộ chiếu hoặc giấy tờ du lịch cần thiết khác để đi đến thành phố nơi tổ chức Sự kiện LAN. Người chơi dưới độ tuổi trưởng thành theo luật hiện hành yêu cầu phải đi cùng phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp.  Phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ chịu trách nhiệm cho việc sắp xếp chuyến đi và chi phí đi lại của mình.

 

7.2. Đoàn tùy tùng của Đội

 

Đoàn tùy tùng của Đội trong một ngày đấu trận (tức là, tất cả những người không phải là Người chơi chính hoặc Người chơi Dự bị) sẽ giới hạn trong những người được Đơn vị tổ chức Giải đấu chấp thuận trước.  Đội phải nộp đơn cho Đơn vị tổ chức Giải đấu với danh sách các thành viên trong Đoàn tùy tùng của Đội ít nhất mười bốn ngày trước ngày đầu tiên của Sự kiện LAN.  Chỉ có huấn luyện viên trưởng của Đội được phép có mặt tại vùng trận đấu hoặc vùng khởi động cùng với Đội.  Các thành viên khác trong Đoàn tùy tùng của Đội yêu cầu sử dụng vé để vào địa điểm xem Giải đấu và không được vào khu vực thi đấu hoặc khu vực khởi động trong suốt thời gian trận đấu.

 

7.3. Khu vực Thi đấu

 

"Khu vực thi đấu" bao gồm khu vực bao ngay xung quanh bất kỳ thiết bị cầm tay dùng thi đấu >nào được sử dụng trong khi chơi Sự kiện LAN. Trong khi chơi Sự kiện LAN, các Thành viên Đội được xuất hiện trong khu vực Thi đấu giới hạn chỉ trong những Người chơi chính của các Đội tham gia thi đấu.  Khu vực thi đấu tuân theo các quy tắc và thủ tục bổ sung sau:

 

7.3.1. Quản lý Đội vàHuấn luyện viên. Người quản lý và huấn luyện viên (nếu có) có thể ở trong khu vực thi đấu trong quá trình chuẩn bị trận đấu, nhưng phải rời khỏi trước giai đoạn sảnh chờ tham gia và không được quay lại cho đến sau khi kết thúc trận đấu.

 

7.3.2. Các Thiết bị Điện tử. Các thiết bị điện tử (bao gồm cả điện thoại di động và máy tính bảng, ngoại trừ thiết bị do PVNC 2019 cung cấp) không được cho phép trong khu vực thi đấu.

 

7.3.3. Hạn chế về Thức ăn và Đồ uống. Không cho phép thức ăn trong các khu vực thi đấu. Chỉ nước uống do PVNC 2019 cung cấp được cho phép trong khu vực thi đấu.

 

7.3.4. Khu vực Khởi động. Khu vực khởi động sẽ chứa các thiết bị cầm tay được chỉ định bởi Đơn vị tổ chức Giải đấu dành riêng cho người chơi luyện tập trước khi Trận Giải đấu chính thức bắt đầu. Khu vực khởi động chỉ dành riêng cho người chơi và huấn luyện viên trưởng và quyền ra vào sẽ do Đơn vị tổ chức Giải đấu cấp theo quyết định của mình.

 

7.3.5. Quản lý Người hâm mộ. Mỗi Đội có nghĩa vụ hợp tác với Đơn vị tổ chức Giải đấu để chủ động quản lý người hâm mộ tại địa điểm và yêu cầu người hâm mộ xem tất cả các trận đấu một cách hợp lý và văn minh.  Không đội nào được phép cho phép hoặc khuyến khích (vô tình hoặc cố ý) người hâm mộ tạo ra bất kỳ rối loạn nào tại địa điểm.

 

7.3.6. Đúng giờ.  Khi tham dự Sự kiện LAN, Sự kiện Truyền thông hoặc sự kiện PVNC 2019 khác, mỗi Đội phải đến địa điểm đúng giờ theo thông báo có liên quan do Đơn vị tổ chức Giải đấu cung cấp.  Nếu các Đội hoặc người chơi không đến đúng giờ vì nguyên nhân chủ quan, họ sẽ phải chịu kỷ luật của Đơn vị tổ chức Giải đấu.

 

8. Tài trợ

 

 

8.1. Nhàtài trợ bị Cấm

 

Các đội và người chơi được khuyến khích phát triển mối quan hệ với các nhà tài trợ.  Tuy nhiên, để duy trì tính trong sạch của cuộc thi đấu trong PVNC 2019 và danh tiếng của PUBG MOBILE và PUBG Mobile Esports Việt Nam, cả Đội và bất kỳ người chơi nào của Đội được tham gia bất kỳ tài trợ, chứng thực, quảng cáo hoặc thỏa thuận liên quan với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức được PUBG Mobile Esports Việt Nam hoặc Đơn vị tổ chức Giải đấu xác định là tiến hành kinh doanh trong bất kỳ danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ bị cấm.  Danh sách các danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ bị cấm ("Danh sách Cờ Đỏ") sẽ được cung cấp bởi Đơn vị tổ chức Giải đấu và có thể được cập nhật theo thời gian.  Người chơi bị cấm chứng thực hoặc có bất kỳ liên kết thương mại khác với bất kỳ sản phẩm và dịch vụ trong các danh mục trong Danh sách Cờ Đỏ và không được thêm bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ trong khi phát trực tuyến PUBG MOBILE hoặc trên bất kỳ trang phục được mặc trong bất kỳ Sự kiện LAN hoặc bất kỳ Sự kiện Trực tuyến được phát trực tiếp.

 

8.2. Danh sách Cờ Đỏ Ban đầu

 

Danh sách Cờ Đỏ ban đầu, có thể được cập nhật theo thời gian, bao gồm: ma túy và vật dụng ma túy, sản phẩm thuốc lá, cờ bạc và sòng bạc, rượu, khiêu dâm, bất kỳ doanh nghiệp nào khuyến khích sử dụng hack trong trò chơi, gian lận, khai thác, cá cược bằng skin, hoặc cày tiền tệ trong trò chơi; bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào bị cấm theo luật hiện hành, bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào của Tencent Games hoặc các chi nhánh, bất kỳ trò chơi không được Tencent Games hoặc các chi nhánh phát hành, và bất kỳ giải thể thao điện tử, giải đấu hoặc sự kiện nào, ngoài PVNC 2019.

 

PUBG Mobile Esports Việt Nam hoặc Đơn vị tổ chức Giải đấu có thể, theo quyết định riêng của mình, từ chối hoặc chấm dứt quyền của người chơi hiển thị quảng cáo hoặc tài trợ trên hoặc liền kề với bất kỳ phát trực tuyến PUBG MOBILE hoặc trên bất kỳ trang phục có thể nhìn thấy bằng camera được mặc trong bất kỳ Sự kiện Trực tuyến hoặc Sự kiện LAN.

 

8.3. Các Quyết định Liên quan đến Danh sách Cờ Đỏ

 

8.4. Sử dụng Trái phép Nhãn hiệu


Không có điều gì trong các Thể lệ Cuộc thi hoặc Quy tắc Đăng ký này, bằng hàm ý, từ bỏ quyền, ngăn không cho nhận, hoặc nói cách khác, cấp Thành viên Đội bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào để sử dụng tên PUBG MOBILE, hoặc bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại hoặc logo thuộc sở hữu hoặc cấp phép cho PUBG Mobile Esports Việt Nam hoặc các chi nhánh.  Bất kỳ Thành viên Đội nào sử dụng không được phép nhãn hiệu, tên thương mại hoặc logo thuộc sở hữu hoặc cấp phép cho PUBG Mobile Esports Việt Nam hoặc các chi nhánh đều bị cấm và cấu thành vi phạm các Thể lệ Cuộc thi này.  Thành viên Đội không được chứng thực hoặc tài trợ cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào theo cách có thể khiến mọi người tin rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đó đã được PUBG Mobile Esports Việt Nam, Đơn vị tổ chức Giải đấu hoặc bất kỳ chi nhánh nào của họ chứng thực và chấp thuận.

 

8.5. Nhà tài trợ của PVNC 2019

 

Nếu Nhà Điều hành Giải đấu yêu cầu, người chơi được yêu cầu mặc áo khoác, áo jersey, mũ và áo thể thao có nhà tài trợ của PVNC 2019 trong tất cả các Sự kiện Trực tuyến được phát trực tuyến và tại tất cả các Sự kiện LAN.

 

9. Quy tắc Ứng xử

 

 

9.1. Ứng xử Chung

 

9.1.1. Tiêu chuẩn Cao cho Người chuyên nghiệp. Tất cả các Đội và Thành viên Đội phải luôn tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về tính liêm chính cá nhân và tinh thần thể thao tốt.  Các Thành viên Đội được yêu cầu phải cư xử một cách chuyên nghiệp và đàng hoàng trong khi tương tác với các đối thủ khác, Nhân sự điều hành PVNC 2019, Đơn vị tổ chức Giải đấu, giới truyền thông, nhà tài trợ và người hâm mộ.

 

9.1.2. Thi đấu Trong sạch. Tất cả các Đội và Thành viên Đội đòi hỏi phải thi đấu với kỹ năng và khả năng tốt nhất của mình mọi lúc trong bất kỳ Trận Giải đấu nào.

 

9.1.3. Xử phạt.  Việc vi phạm các quy tắc này sẽ dẫn đến các lệnh xử phạt theo quyết định của Đơn vị tổ chức Giải đấu, như được thảo luận chi tiết hơn dưới đây.  Tất cả các quyết định liên quan đến vi phạm đều thuộc quyền quyết định của Đơn vị tổ chức Giải đấu và Nhân sự điều hành PVNC 2019.

 

9.2. Hành vi bị Nghiêm cấm

 

Dưới đây là một danh sách không dành riêng cho ai của các ví dụ về hành vi bị cấm.

 

9.2.1. Thông đồng.  Bất kỳ hình thức thông đồng nào của bất kỳ Thành viên Đội đều bị cấm.  Ví dụ về thông đồng gồm:


(A) Mọi thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều người chơi hoặc các Thành viên khác trong Đội để không chơi theo tiêu chuẩn thi đấu hợp lý trong Trận Giải đấu nhằm cung cấp cho bất kỳ Đội hoặc người chơi đối thủ những lợi thế hoặc lợi ích nhất định.

 

(B) Thỏa thuận trước để chia tiền thưởng và/hoặc bất kỳ hình thức bồi thường nào khác.

 

(C) Cố tình thua Trận Giải đấu để được bồi thường, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác hoặc cố gắng xui khiến người chơi khác làm như vậy.

 

9.2.2. Gian lận. Gian lận bị nghiêm cấm.  Bất kỳ sửa đổi nào của trò chơi PUBG MOBILE do bất kỳ người chơi, Nhómhoặc Thành viên Đội nào khác đều bị nghiêm cấm.  Việc sử dụng bất kỳ loại thiết bị gian lận hoặc chương trình gian lận hay bất kỳ phương pháp gian lận tương tự nào như thiết bị báo hiệu, tín hiệu tay, bột tan và bảo vệ màn hình điện thoại di động, v.v., sẽ được coi là gian lận.

 

9.2.3. Khai thác. Cố ý sử dụng bất kỳ lỗi trong trò chơi để tìm kiếm lợi thế là khai thác và bị nghiêm cấm. Theo quyết định duy nhất của Đơn vị tổ chức Giải đấu, khai thác bao gồm các hành vi như sử dụng bất kỳ chức năng trò chơi nào không hoạt động như dự kiến và vi phạm mục đích thiết kế của PUBG MOBILE.

 

9.2.4. Tham gia gian lận. Chơi bằng tài khoản người chơi khác hoặc Thẻ Người chơi, hoặc gạ hoặc lôi kéo người khác chơi bằng tài khoản hoặc Thẻ Người chơi của người chơi khác, đều bị nghiêm cấm.

 

9.2.5. Phát ngôn thô tục hoặc mang tính Căm ghét. Trong Sự kiện LAN, Sự kiện Trực tuyến, phỏng vấn truyền thông hoặc trong bất kỳ giao tiếp nào liên quan đến PVNC 2019 hoặc PUBG MOBILE, Thành viên Đội không được sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào gây khó chịu, xúc phạm, bôi nhọ, phỉ báng, nói xấu, tục tĩu, phân biệt đối xử, đe dọa, hôi hoặc thô tục.  Thành viên Đội không được đăng, truyền, phổ biến bất kỳ thông tin liên lạc bị nghiêm cấm nào như vậy. Thành viên Đội không được sử dụng loại ngôn ngữ này trên mạng xã hội hoặc trong bất kỳ sự kiện nào phải đối mặt với công chúng hoặc trong bất kỳ chương trình phát trực tuyến nào của PUBG MOBILE. Quy tắc này áp dụng cho các phát ngôn bằng tiếng Anh và tất cả các ngôn ngữ khác.  Ngoài ra, Thành viên Đội không được khuyến khích các thành viên của cộng đồng tham gia vào bất kỳ hoạt động nào bị nghiêm cấm theo quy tắc này.

 

9.2.6. Bạo lực. Các Thành viên Đội dự kiến sẽ giải quyết những khác biệt của họ một cách tôn trọng và không dùng đến bạo lực, đe dọa hoặc dọa dẫm (thể chất hoặc phi vật lý).  Bạo lực không bao giờ được cho phép tại Sự kiện LAN hoặc chống lại bất kỳ đấu thủ, người hâm mộ hoặc Nhân sự điều hành của PVNC 2019 nào.

 

9.2.7. Ma túy và Rượu.  Việc sử dụng, sở hữu, phân phối hoặc bán các chất gây nghiện được kiểm soát, như ma túy hoặc rượu, hoặc chịu ảnh hưởng của các chất gây nghiện bị kiểm soát đó, đều bị nghiêm cấm trong khi Thành viên Đội tham gia bất kỳ Giải đấu hoặc sự kiện nào khác hoặc tại cơ sở thuộc sở hữu của hoặc cho Đơn vị tổ chức Giải đấu thuê.  Việc sử dụng trái phép hoặc sở hữu ma  túy được kê đơn của Thành viên Đội đều bị cấm.  Ma túy được kê đơn chỉ có thể được sử dụng bởi người được kê đơn và theo cách thức, sự kết hợp và số lượng như được kê đơn.  Ma túy được kê đơn chỉ có thể được sử dụng để điều trị tình trạng được kê đơn và không được sử dụng để tăng cường hiệu suất trong Trận Giải đấu.  Mỗi Thành viên Đội được yêu cầu báo cáo mọi vi phạm quy tắc này cho Đơn vị tổ chức Giải đấu.

 

9.2.8. Cá cược.  Cá cược về kết quả của Trò chơi Giải đấu (bao gồm mọi trò chơi hoặc thành phần của Trò chơi Giải đấu) có thể xem là mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính toàn vẹn và niềm tin của mọi người vào PVNC 2019.  Thành viên Đội không được phép (i) đặt hoặc cố gắng đặt cược vào bất kỳ Trò chơi Giải đấu nào (hoặc bất kỳ trò chơi hoặc thành phần nào trong đó) hoặc (ii) liên kết với người đánh bạc số lượng lớn hoặc cung cấp thông tin cho người khác có thể ảnh hưởng đến số tiền đặt cược của họ.

 

9.2.9. Can thiệp vào Studio. Tại các sự kiện LAN, không Thành viên nào trong Đội có thể can thiệp vào đèn, camera hoặc thiết bị khác của Studio.

 

9.2.10. Liên lạc trái phép. Tại Sự kiện LAN, tất cả các thiết bị liên lạc phải được gỡ khỏi khu vực chơi trước khi bất kỳ Trò chơi Giải đấu nào bắt đầu. Người chơi không được nhắn tin/email hoặc sử dụng các mạng xã hội khi ở trong khu vực diễn ra trận đấu. Trong suốt trận đấu, thông tin liên lạc của một người chơi phải được giới hạn cho những người chơi khác trong Đội.

 

9.2.11. Danh tính. Tại tất cả các Giải đấu công khai, người chơi không được che mặt. Không được phép đội mũ và đeo kính đen trong khi chơi Sự kiện LAN.

 

9.3  Hành vi Thiếu chuyên nghiệp

 

Dưới đây là một danh sách không độc quyền các ví dụ về hành vi không chuyên nghiệp, tất cả đều bị nghiêm cấm.

 

9.3.1 Quấy rối.

 

Quấy rối bị nghiêm cấm.  Quấy rối được định nghĩa là các hành vi có hệ thống, thù địch và lặp đi lặp lại diễn ra trong một khoảng thời gian, hoặc một trường hợp cá biệt, có ý định cô lập hoặc tẩy chay một người và/hoặc làm giảm phẩm giá của người đó.

 

9.3.2. Quấy rối Tình dục.

Quấy rối tình dục bị nghiêm cấm.  Quấy rối tình dục được định nghĩa là những tiến bộ về tình dục không mong muốn. Việc đánh giá dựa trên việc người bị quấy rối có coi hành vi đó là không mong muốn hay gây khó chịu không. Không có sự khoan dung nào đối với bất kỳ mối đe dọa/ép buộc tình dục nào hoặc lời hứa mang lại lợi thế đổi lấy sự ủng hộ tình dục.


9.3.3. Phân biệt đối xử vàBôi nhọ. Thành viên Đội không được xúc phạm nhân phẩm hoặc sự liêm chính của một quốc gia, cá nhân hoặc trong Đội người thông qua những lời nói hoặc hành động khinh miệt, phân biệt đối xử hoặc phân biệt chủng tộc, màu da, dân tộc, nguồn gốc xã hội hoặc quốc gia, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc bất kỳ quan điểm nào khác, tình trạng tài chính, tình trạng sinh đẻ hoặc bất kỳ tình trạng nào khác, khuynh hướng tình dục hoặc bất kỳ lý do khác.

 

9.3.4. Tuyên bố Tiêu cực. Thành viên Đội không được đưa ra, ban hành, ủy quyền hoặc công bố bất kỳ tuyên bố nào gây phương hại hoặc gây bất lợi cho lợi ích tốt nhất của PVNC 2019, Đơn vị tổ chức Giải đấu, Tencent Games hoặc các chi nhánh của Tencent Games, hoặc PUBG MOBILE.

 

9.3.5. Bảo mật. Nếu không có sự đồng ý của Đơn vị tổ chức Giải đấu, Thành viên Đội không được tiết lộ bất kỳ thông tin bảo mật hoặc độc quyền nào được cung cấp hoặc cung cấp bởi PUBG Mobile Esports Việt Nam hoặc Đơn vị tổ chức giải đấu cho Thành viên Đội liên quan đến PVNC 2019.  Thành viên Đội có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin bảo mật hoặc độc quyền do Đơn vị tổ chức Giải đấu cung cấp.  “Thông tin bảo mật hoặc thông tin độc quyền” của PUBG Mobile Esports Việt Nam và Đơn vị tổ chức Giải đấu bao gồm tất cả thông tin và tài liệu được tiết lộ (dù ở dạng lời nói, bằng văn bản hoặc dạng hữu hình hoặc vô hình khác) hoặc được PUBG Mobile Esports Việt Nam hoặc Đơn vị tổ chức Giải đấu cung cấp cho Thành viên Đội liên quan đến PUBG MOBILE, PVNC 2019 hoặc bất kỳ Giải đấu nào mà Thành viên Đội biết hoặc nên biết, cung cấp các sự kiện và hoàn cảnh xung quanh việc tiết lộ thông tin, là thông tin bí mật của PUBG Mobile Esports Việt Nam hoặc Đơn vị tổ chức Giải đấu. Thông tin bảo mật bao gồm nhưng không giới hạn kế hoạch phát triển và ngày phát hành để cập nhật cho PUBG MOBILE, cấu hình của giai đoạn được sử dụng tại Sự kiện LAN và các thông tin tương tự khác được giữ lại từ người hâm mộ để lưu giữ việc “tiết lộ” tại một Sự kiện Trực tuyến hoặc Sự kiện LAN.

 

9.3.6. Hoạt động Bất hợp pháp.  Thành viên Đội được yêu cầu luôn tuân thủ tất cả các luật pháp hiện hành.  Thành viên Đội không được tham gia vào bất kỳ hoạt động nào vi phạm luật pháp, quy định hoặc quy tắc quản lý của công an.

 

9.3.7. Hoạt động Phi đạo đức. Thành viên Đội không được tham gia vào bất kỳ hoạt động nào được xem là phi đạo đức, vô đạo đức hoặc gây hổ thẹn theo quyết định duy nhất của Đơn vị tổ chức Giải đấu.

 

9.3.8. Hối lộ. Không Thành viên nào trong trong Đội có thể tặng bất kỳ quà tặng hoặc tiền mặt hoặc phần thưởng nào khác cho người chơi, huấn luyện viên, người quản lý, Thành viên của trong Đội khác, các Nhân sự điều hành PVNC 2019, Đơn vị tổ chức Giải đấu hoặc bất kỳ người nào khác được kết nối hoặc tuyển chọn bởi một trong Đội khác để gây ảnh hưởng đến kết quả của Giải đấu.


9.3.9. Quàtặng. Không Thành viên nào trong Đội được chấp nhận bất kỳ quà tặng, phần thưởng hoặc bồi thường nào từ Đội hoặc người chơi khác (hoặc bất kỳ ai thay mặt cho đội hoặc người chơi khác) liên quan đến bất kỳ Giải đấu nào.

 

9.3.10. Không Tuân thủ. Không thành viên nào trong đội có thể từ chối tuân thủ các hướng dẫn hoặc quyết định của Đơn vị tổ chức Giải đấu hoặc các Nhân sự điều hành PVNC 2019.

 

9.3.11. Hối lộ Trận đấu. Không Thành viên nào trong đội có thể đưa ra, đồng ý hoặc âm mưu hối lộ trận đấu hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác để thay đổi có chủ ý và không công bằng, hoặc cố gắng thay đổi, kết quả của bất kỳ Giải đấu nào (hoặc bất kỳ trò chơi hoặc thành phần nào của trận đấu).  Việc hối lộ trận đấu sẽ phải chịu hình phạt tối đa trong mỗi trường hợp.  Nếu một Thành viên Đội được yêu cầu "hối lộ" kết quả của Trò chơi Giải đấu hoặc tham gia vào bất kỳ hành động nào bị nghiêm cấm theo các Thể lệ Cuộc thi này, Thành viên Đội đó phải báo cáo ngay yêu cầu này cho Đơn vị tổ chức Giải đấu.

 

9.3.12. Đệ trình Tài liệu. Các mẫu thuế và tài liệu khác có thể được Đơn vị tổ chức Giải đấu yêu cầu tại nhiều thời điểm.  Nếu tài liệu này không được hoàn thành theo các tiêu chuẩn do Đơn vị tổ chức Giải đấu đặt ra thì cả một Đội có thể bị xử phạt.

 

9.3.13. Điều khoản Sử dụng.  Bất kỳ hành vi nào (a) vi phạm Điều khoản Sử dụng đối với PUBG MOBILE, (b) vi phạm bất kỳ nguyên tắc nào hoặc bất kỳ chính sách nào được đăng trên các trang web cho PUBG MOBILE; hoặc (c) can thiệp vào việc sử dụng PUBG MOBILE của người khác bị cấm và vi phạm các Thể lệ Cuộc thi này.

 

9.4. Hành vi kỷ luật vàXử phạt

 

9.4.1. Điều tra của Đơn vị tổ chức Giải đấu. Đơn vị tổ chức Giải đấu sẽ có quyền giám sát việc tuân thủ các Thể lệ Cuộc thi này và Quy tắc Đăng ký và điều tra các vi phạm có thể xảy ra. Khi đồng ý với các Thể lệ Cuộc thi này, mỗi Thành viên Đội đồng ý hợp tác với Đơn vị tổ chức Giải đấu trong bất kỳ cuộc điều tra nội bộ hoặc bên ngoài nào mà Đơn vị tổ chức Giải đấu tiến hành liên quan đến vi phạm đáng ngờ đối với các Thể lệ Cuộc thi, Quy tắc Đăng ký hoặc luật pháp hiện hành này.  Thành viên Đội có nghĩa vụ nói sự thật liên quan đến bất kỳ cuộc điều tra nào được thực hiện bởi hoặc cho Đơn vị tổ chức Giải đấu và có thêm nhiệm vụ không cản trở bất kỳ cuộc điều tra như vậy, điều tra sai lệch hoặc thu giữ bằng chứng.

 

9.4.2. Hình phạt.  Khi phát hiện ra bất kỳ Thành viên Đội nào vi phạm các Thể lệ Cuộc thi hoặc Quy tắc Đăng ký này, Đơn vị tổ chức Giải đấu sẽ đưa ra các hình phạt sau: (a) cảnh báo bằng lời nói hoặc bằng văn bản (s); (b) tước giải thưởng (s); (c) tước quyền chơi trong trận, (d) tước quyền tham gia Giải đấu; (e) đình chỉ quyền tham gia; và (f) không đủ tiêu chuẩn tham gia và cấm tham gia.

 

9.4.3. Vi phạm Nhiều lần.  Vi phạm nhiều lần có thể bị phải chịu phạt tăng dần, lên đến và bao gồm mất tư cách tham gia PVNC 2019.


9.4.4. Quyết định Cuối cùng.  Trừ khi có quy định rõ ràng khác, các hành vi phạm tội và vi phạm các Thể lệ Cuộc thi này đều có thể bị trừng phạt, cho dù chúng có được thực hiện có chủ ý hay không. Nỗ lực thực hiện hành vi phạm tội hoặc vi phạm như vậy cũng có thể bị trừng phạt.  Quyết định của Đơn vị Tổ chức Giải đấu đối với hành động kỷ luật phù hợp sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc.

 

10. Sử dụng Tên và Hình ảnh

 

 

10.1. Cấp Quyền bởi các Thành viên Đội

 

Mỗi Thành viên Đội sẽ cho phép Tencent Games, PUBG Mobile Esports Việt Nam, Đơn vị Tổ chức Giải đấu và các chi nhánh tương ứng của họ được phát trực tiếp hoặc ghi lại màn chơi PUBG MOBILE của họ tại bất kỳ Giải đấu nào. Mỗi Thành viên Đội sẽ cấp cho PUBG Mobile Esports Việt Nam và Đơn vị Tổ chức Giải đấu quyền và giấy phép (có quyền cấp phép phụ) miễn tiền bản quyền, được trả đầy đủ, áp dụng toàn thế giới để sao chép, hiển thị, phân phối, chỉnh sửa, chứa đựng, lưu trữ cũng như sử dụng và hiển thị họ tên của họ, Thẻ Người chơi, ảnh, chân dung, hình ảnh, hình đại diện, giọng nói, video, nhân vật trong game, số liệu thống kê trò chơi và thông tin tiểu sử, và tạo ra các tác phẩm phát sinh của các mục đã nói ở trên, trên mọi phương tiện truyền thông trong tương lai, trên hoặc liên quan đến (a) truyền phát bất kỳ phạm vi nào của tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Giải đấu; (b) tiếp thị và quảng bá PVNC 2019 hoặc bất kỳ Giải đấu nào hoặc một phần của Giải đấu; và (c) tiếp thị và quảng bá PUBG MOBILE.

 

10.2. Quyền Sở hữu Truyền phát PUBG MOBILE

 

Mỗi Thành viên Đội đều thừa nhận và đồng ý không thể phủ nhận rằng tất cả các lần truyền phát và bản ghi nghe nhìn của bất kỳ hoặc bất kỳ phần nào của Giải đấu đều thuộc sở hữu của PUBG Mobile Esports Việt Nam hoặc người cấp phép của PUBG Mobile Esports Việt Nam. Việc xuất hiện trong một lần truyền phát hoặc bản ghi nghe nhìn của bất kỳ Giải đấu nào sẽ không mang lại cho Thành viên Đội bất kỳ vốn sở hữu nào đối với lần truyền phát hoặc bản ghi nghe nhìn nào đó.

 

10.3. Phản hồi

 

Thỉnh thoảng, Thành viên Đội có thể đưa ra đề xuất, nhận xét hoặc phản hồi khác (“Phản hồi”) cho PUBG Mobile Esports Việt Nam hoặc Đơn vị Tổ chức Giải đấu liên quan đến hoạt động hoặc cải tiến cho PVNC 2019, Giải đấu hoặc PUBG MOBILE.  Mỗi Thành viên Đội đồng ý rằng tất cả Phản hồi đang và sẽ được cung cấp hoàn toàn tự nguyện.  Phản hồi, ngay cả khi được chỉ định bảo mật  bởi người cung cấp Phản hồi, sẽ không có thỏa thuận bằng văn bản riêng biệt, tạo ra bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào cho PUBG Mobile Esports Việt Nam hoặc Đơn vị Tổ chức Giải đấu.  Ngoài ra, ngoại trừ được quy định trong một thỏa thuận bằng văn bản theo sau được ký bởi PUBG Mobile Esports Việt Nam, PUBG Mobile Esports Việt Nam sẽ được tự do sử dụng, tiết lộ, sao chép, cấp phép hoặc phân phối và khai thác Phản hồi khi thấy phù hợp, hoàn toàn không có nghĩa vụ hoặc hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào đối với quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác.


11. Hạn chế của Trách nhiệm pháp lý

 

 

11.1. Nghiêm cấm gây Thiệt hại Trừng phạt

 

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, cả PUBG Mobile Esports Việt Nam, Đơn vị Tổ chức Giải đấu cũng như bất kỳ chi nhánh hoặc người cấp phép tương ứng nào của họ (gọi chung là các "Bên PUBG Mobile Esports Việt Nam"), sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào hoặc bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, đặc biệt, trừng phạt hoặc làm gương nào, phát sinh từ hoặc liên quan đến các Thể lệ Cuộc thi, Quy tắc Đăng ký, PVNC 2019, bất kỳ Giải đấu nào hoặc PUBG MOBILE, hoặc sự chậm trễ hoặc không thể sử dụng hoặc thiếu chức năng của PUBG MOBILE, ngay cả khi một Bên PUBG Mobile Esports Việt Nam có lỗi và ngay cả khi một Bên PUBG Mobile Esports Việt Nam đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó.

 

11.2. Giới hạn Trách nhiệm pháp lý

 

12. Giải quyết Tranh chấp

 

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, trách nhiệm tổng hợp của các Bên PUBG Mobile Esports Việt Nam phát sinh từ hoặc liên quan đến các Thể lệ Cuộc thi này, Quy tắc Đăng ký, PVNC 2019, bất kỳ Giải đấu nào và PUBG MOBILE sẽ bị giới hạn đối với các thiệt hại trực tiếp của Thành viên Đội trong một số tiền không vượt quá US$500.  Nhiều khiếu nại sẽ không mở rộng giới hạn này. Những hạn chế và loại trừ liên quan đến thiệt hại được áp dụng ngay cả khi bất kỳ biện pháp khắc phục nào không cung cấp bồi thường thỏa đáng. PUBG Mobile Esports Việt Nam không giả định, cũng không ủy quyền cho Đơn vị Tổ chức Giải đấu hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác đảm nhận thay mặt PUBG Mobile Esports Việt Nam, bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào ngoài các trách nhiệm pháp lý được nêu rõ trong Phần 11.2 này.

 

12.1. Luật Điều chỉnh

 

Các Quy tắc Giải đấu này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Hồng Kông, SAR, mà không liên quan đến các luật liên quan đến xung đột pháp luật.

 

12.2. Tính Cuối cùng của Một số Quyết định

 

Tất cả các quyết định liên quan đến tính đủ điều kiện của người chơi, hạn chế nhà tài trợ, lên lịch và dàn dựng của PVNC 2019 và hành động kỷ luật đối với hành vi sai trái chỉ thuộc về Đơn vị Tổ chức Giải đấu hoặc, theo lựa chọn của Đơn vị Tổ chức Giải đấu, với Nhân sự điều hành của PVNC 2019.  Các quyết định của Đơn vị Tổ chức Giải đấu và/hoặc Nhân sự điều hành của PVNC 2019 là quyết định cuối cùng và ràng buộc và sẽ không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào về thiệt hại tiền tệ hoặc bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác.

 

12.3. Trọng tài


Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh từ bất kỳ cách nào hoặc liên quan đến các Thể lệ Cuộc thi này sẽ được đưa ra và cuối cùng được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông, theo Quy tắc Trọng tài Được Quản lý của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông có hiệu lực khi thông báo trọng tài được đệ trình (“Quy tắc Trọng tài”) tại Hồng Kông. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm/một trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc Trọng tài. Khu vực trọng tài sẽ ở tại Hồng Kông và trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh. Hội đồng trọng tài sẽ không có thẩm quyền để bồi thường thiệt hại được loại trừ bởi các Thể lệ Cuộc thi này trong Phần 11.  Xét xử đối với phán quyết được đưa ra bởi hội đồng trọng tài có thể được đưa vào bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào.

 

12.4. Chế tài

 

Mặc dù đã nói ở trên, PUBG Mobile Esports Việt Nam hoặc Đơn vị tổ chức Giải đấu có quyền khởi xướng và khởi tố hành động hay tố tụng trước bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào để nhận được quyết định xử phạt hoặc biện pháp giải quyết khác đối với Thành viên Đội trong trường hợp hành động như vậy là cần thiết hoặc mong muốn.  Trong trường hợp PUBG Mobile Esports Việt Nam hoặc Đơn vị tổ chức Giải đấu vi phạm bất kỳ quy định nào trong các Thể lệ Cuộc thi hoặc Quy tắc Đăng ký này, Thành viên đội sẽ bị giới hạn trong các chế tài pháp luật của họ đối với các thiệt hại, nếu có, và trong mọi trường hợp Thành viên Đội không có quyền ra lệnh hoặc hạn chế PUBG Mobile Esports Việt Nam hoặc Đơn vị tổ chức Giải đấu điều hành bất kỳ sự kiện nào của PVNC 2019, thực hiện bất kỳ Giải đấu nào hoặc phân phối phát trực tiếp hay các nội dung nghe nhìn khác.   Tencent Games hoặc bất kỳ công ty con hay công ty thuộc tập đoàn nào của họ đều không có bất kỳ mối quan hệ ủy thác nào với hoặc có nghĩa vụ đối với Đội hoặc Thành viên Đội.  Đội và bất kỳ Thành viên Đội nào đều không có quyền đòi thanh toán hoặc thu hồi bất kỳ nghĩa vụ hoặc thiệt hại nào theo hoặc liên quan đến các Thể lệ Cuộc thi và Quy tắc Đăng ký này đối với bất kỳ tài sản nào của Tencent Games hoặc bất kỳ công ty con hoặc công ty thuộc tập đoàn nào của họ.

 

13. Điều khoản Chung

 

 

13.1. Quyền Diễn giải của Đơn vị tổ chức Giải đấu

 

Bất kỳ vấn đề nào liên quan đến PVNC 2019 hoặc PUBG MOBILE không được nêu trong các Thể lệ

Cuộc thi hoặc Quy tắc Đăng ký này sẽ phải tuân thủ theo diễn giải của Đơn vị tổ chức Giải đấu và được cung cấp cho các Đội theo từng giai đoạn theo hình thức cập nhật, hoặc diễn giải, các Thể lệ Cuộc thi hoặc Quy tắc đăng ký.

 

13.2. Điều khoản Bổ sung

 

Người chơi có thể phải chấp nhận các điều khoản bổ sung từ Đơn vị tổ chức Giải đấu để tham gia Giải đấu.  PUBG Mobile Esports Việt Nam sẽ thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người chơi theo Chính sách về Quyền riêng tư đối với PUBG MOBILE có áp dụng tại Khu vực của người chơi.  Trận đấu của PUBG MOBILE phải tuân thủ Điều khoản Sử dụng/ Thỏa thuận Giấy phép Người dùng


Cuối có áp dụng tại Khu vực của người chơi.  PUBG Mobile Esports Việt Nam bảo lưu quyền thay đổi hoặc cập nhật các Thể lệ Cuộc thi hoặc Quy tắc Đăng ký này tại bất kỳ thời điểm nào, và  có toàn quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ một số hoặc tất cả các Giải đấu, vào kỳ thời điểm nào.

 

13.3. Phán quyết Kinh doanh

 

Bất cứ khi nào các Thể lệ Cuộc thi hoặc Quy tắc Đăng ký này cấp, trao hoặc bảo lưu cho PUBG Mobile Esports Việt Nam hoặc Đơn vị tổ chức Giải đấu quyền hành động, không hành động, cấp hoặc từ chối chấp thuận hoặc phê duyệt, hoặc đưa ra bất kỳ quyết định nào khác, trừ khi có quy định cụ thể khác, mỗi PUBG Mobile Esports Việt Nam hoặc Đơn vị tổ chức Giải đấu có toàn quyền tham gia vào hoạt động đó, dựa trên phán quyết kinh doanh của riêng mình, xem xét đánh giá về những lợi ích tốt nhất của PUBG Mobile Esports Việt Nam và Đơn vị tổ chức Giải đấu cũng như lợi ích ngắn và dài hạn của PVNC 2019, PUBG MOBILE và việc kinh doanh và các hoạt động của các công ty con và công ty thuộc tập đoàn của PUBG Mobile Esports Việt Nam và Đơn vị tổ chức Giải đấu.  Đội và Thành viên Đội sẽ không có bất kỳ khiếu nại hoặc phương hướng hành động nào dựa trên khẳng định rằng PUBG Mobile Esports Việt Nam, Đơn vị tổ chức Giải đấu hoặc bất kỳ Nhân sự điều hành PVNC 2019 nào đã từ chối hoặc trì hoãn đồng ý, phê duyệt, quyết định hoặc hành động được yêu cầu khác theo Thể lệ Cuộc thi hoặc Quy tắc Đăng ký.

 

13.4. Ngôn ngữ

 

Các Quy tắc Đăng ký này được viết bằng tiếng Anh.  Công nhận rằng PVNC 2019 là giải đấu toàn cầu, PUBG Mobile Esports Việt Nam sẽ cố gắng cung cấp các bản dịch Thể lệ Cuộc thi này sang các ngôn ngữ khác trong Khu vực.  Trong trường hợp có mâu thuẫn nội dung giữa bản tiếng Anh và bản dịch, bản tiếng Anh sẽ được viện dẫn.

 

13.5. Tranh chấp

 

Trong trường hợp có mâu thuẫn nội dung giữa Thể lệ Cuộc thi và Quy tắc Đăng ký, Thể lệ Cuộc thi sẽ được viện dẫn.

 

14. Thuật ngữ

 

“Quy tắc Trọng tài” có nghĩa là Quy tắc Trọng tài được Quản lý của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông có hiệu lực tại thời điểm thông báo về trọng tài được nộp theo Mục 12.3.

 

“PVNC 2019” nghĩa là PUBG Mobile Việt Nam National Championship 2019.

 

“Nhân sự điều hành PVNC 2019” là các nhân sự điều hành, trọng tài và quản trị viên do Đơn vị tổ chức Giải đấu chỉ định để điều hành Giải đấu.

 

“Thể lệ Cuộc thi” là các Thể lệ Cuộc thi của PUBG MOBILE PVNC 2019, bao gồm mọi nội dung cập nhật, sửa đổi hoặc bổ sung kèm theo.


 

“Phản hồi” là những đề xuất, bình luật hoặc những ý kiến phản hồi khác.

 

“Thẻ Người chơi” là thẻ người chơi hoặc biệt danh trong trò chơi của người chơi.

 

“Sự kiện LAN” là bất kỳ Giải đấu trực tiếp nào (bao gồm cả các trận Chung kết Thế giới)

 

“Sự kiện Truyền thông” là các buổi phỏng vấn, họp báo, các buổi phát trực tiếp, các sự kiện của nhà tài trợ, ảnh, hoặc các đoạn video, các sự kiện từ thiện, phát thanh trên web, chương trình phát thanh, các cuộc trò chuyện và các sự kiện truyên thông khác do PUBG Mobile Esports Việt Nam hoặc Đơn vị tổ chức Giải đấu tổ chức có liên quan tới việc tiếp thị và quảng bá cho PVNC 2019 và/hoặc PUBG MOBILE.

 

“Sự kiện Trực tuyến” là bất kỳ Giải đấu trực tuyến nào (bao gồm cả Crew Challenge, Vòng loại mùa Thu hoặc bất kỳ Trận đấu nào trong Mùa giải Chính).

 

“PUBG Mobile Esports Việt Nam” là PUBG Mobile Esports Việt Nam Beta Pte. Limited.

 

“Các Bên PUBG Mobile Esports Việt Nam” có nghĩa là PUBG Mobile Esports Việt Nam, Đơn vị tổ chức Giải đấu hoặc bất kỳ công ty con hoặc nhà cấp phép tương ứng nào của họ.

 

“Danh sách Cờ Đỏ” là danh sách các mục sản phẩm và dịch vụ bị cấm.

 

“PUBG MOBILE” nghĩa là trò chơi trên di động có tên “PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile.”

 

“Khu vực” có nghĩa là khu vực có Đội thi đấu trong các giải đấu trực tuyến, như được quy định trong Thể lệ Cuộc thi này hoặc có thể được xác định bởi các Nhân sự điều hành PVNC 2019.

 

 “Quy tắc Đăng ký” có nghĩa là Quy trình và Quy tắc đăng ký Giải thể thao điện tử PUBG MOBILE PVNC 2019, bao gồm mọi nội dung cập nhật, sửa đổi hoặc bổ sung kèm theo.


“Mùa giải Chính” có nghĩa là giai đoạn ba tháng của một Nửa vòng đấu, trong đó các Đội sẽ thi đấu trong các Trận đấu của Mùa giải Chính, bao gồm (a) Giai đoạn Vòng bảng, (b) Vòng bán kết Khu vực và (c) Vòng chung kết Khu vực.

 

“Các Trận đấu của Mùa giải Chính” là các Giải đấu diễn ra trong Mùa giải Chính.

 

“Nửa vòng đấu” có nghĩa là các trận đấu đã lên lịch của PVNC 2019 sẽ diễn ra trong khoảng thời gian ba tháng, bao gồm hai giai đoạn: (a) Mùa giải Chính và (b) Vòng chung kết Toàn cầu, sẽ diễn ra vào cuối Mùa giải Chính.

 

“Người chơi chính” là bốn người chơi trong đội hình xuất phát của Đội. “Người chơi dự bị” nghĩa là một người chơi thay thế trong quân số của Đội.

 

“Đội” nghĩa là một nhóm bốn người chơi tham gia vào giải PVNC 2019.

 

“Đội trưởng” là người chơi trong Đội được chỉ định làm đội trưởng khi hoàn thành quy trình đăng ký trực tuyến.

 

“Thành viên Đội” là những người chơi, quản lý, huấn luyện viên hoặc các đại diện khác của Đội.

 

“Giải đấu” là giải, trận đấu, trò chơi hoặc sự kiện của PVNC 2019

 

“Trận Giải đấu” nghĩa là một phiên thi đấu PUBG MOBILE được chơi cho đến khi tất cả, trừ một Đội tham gia, bị loại.

 

“Đơn vị tổ chức Giải đấu” là bất kỳ đơn vị tổ chức giải đấu bên thứ ba nào do PUBG Mobile Esports Việt Nam chỉ định để điều hành Giải đấu.