Trượt để hiển thị nhiều nội dung

TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG LÊN ĐẾN
400.000.000 VNĐ

THI ĐẤU TẠI 6 TỈNH THÀNH TRONG NƯỚC
VÀ 1 TRẬN CHUNG KẾT

  • Hải Phòng
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • HCM
  • Biên Hòa
  • Cần Thơ