qui-dinh-tham-gia-pubg-mobile
đầu trang
Quay lại

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS MOBILE VIỆT NAM

02-12-2018 19:12:36

 

GIỚI THIỆU

Chính sách bảo mật này thông báo cho bạn về các lựa chọn của bạn và hành động của chúng tôi về bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp. Việc bạn sử dụng trò chơi điện tử trên mạng PUBG MOBILE VN (“Trò chơi”) và trang web cho Trò chơi (Trang web của Trò chơi) được hiểu là bạn đã đồng ý với các chính sách liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn; điều quan trọng là bạn phải hiểu như thế nào và làm sao để có thể kiểm soát nó.

Khi bạn sử dụng Trò chơi hoặc sử dụng Trang web (“Dịch Vụ Trò Chơi”), bạn chấp nhận các quy tắc và chính sách của chúng tôi về thông tin cá nhân của bạn và bạn đồng ý, cho phép chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn, như được mô tả trong chính sách này.

Bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách quyền riêng tư này, bạn không được sử dụng Dịch Vụ Trò Chơi. Nếu bạn đổi ý trong tương lai, bạn có thể rút lại sự đồng ý sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo chính sách này và theo quy định pháp luật của Việt Nam.

Nếu bạn có bất kỳ ý kiến, câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại trang chủ

TỔNG QUAN

Chúng tôi thu thập các thông tin nào về bạn?

Như đã được quy định trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi thu thập nhiều thông tin khác nhau khi bạn thiết lập tài khoản cho Trò chơi và quá trình bạn trải nghiệm Trò chơi. Nếu bạn chọn cách thiết lập hồ sơ trò chơi của mình bằng tài khoản truyền thông xã hội, chúng tôi cũng thu thập thông tin từ tài khoản truyền thông xã hội đó. Bạn có thể cung cấp một số thông tin nhất định để cá nhân hóa trải nghiệm chơi Trò chơi và bật các tính năng Trò chơi và tham gia các dịch vụ trò chơi. Thêm thông tin

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin về bạn như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để tạo tài khoản của bạn và để cung cấp bất kỳ tính năng Trò chơi nào bạn bật hoặc dịch vụ Trò chơi mà bạn tham gia. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn cung cấp để xác minh tài khoản, mục đích bảo mật và để hỗ trợ và cải thiện trò chơi. Dữ liệu người dùng do chúng tôi quản lý, đảm bảo yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin của bạn. 

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai?

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ hỗ trợ của bên thứ ba, chẳng hạn như dịch vụ đám mây và hỗ trợ xác thực ID người dùng. Chúng tôi chỉ sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba này để xử lý hoặc lưu trữ thông tin của bạn cho các mục đích được mô tả trong chính sách này. Bất kỳ bên thứ ba nào (do chúng tôi lựa chọn) mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu người dùng sẽ cung cấp sự bảo vệ tương tự hoặc bằng nhau đối với dữ liệu người dùng như được nêu trong chính sách này. Trong một số trường hợp, chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của của pháp luật. 

Chúng tôi xử lý thông tin của bạn ở đâu?

Thông tin của bạn sẽ được xử lý tại máy chủ đặt tại Việt Nam.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong suốt thời gian bạn đang giữ tài khoản trò chơi của mình và sau đó tùy thuộc vào loại dữ liệu, xóa dữ liệu đó theo chính sách lưu giữ được quy định trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong 06 (sáu) tháng kể từ khi bạn ngừng sử dụng Trò chơi. 

Làm thế nào tôi có thể thực hiện các quyền của mình đối với thông tin của tôi?

Bạn có thể có quyền truy cập, nhận bản sao, xóa hoặc chỉnh sửa dữ liệu của bạn hoặc phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn.

Giải quyết tranh chấp

Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Làm thế nào chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi?

Nếu có bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ đăng thông báo về sự thay đổi đó trong Trò chơi. 

Thông tin liên lạc

Kiểm soát dữ liệu tại Việt Nam: Công ty Cổ phần VNG.

 

CHI TIẾT

Các trường hợp mà bạn sẽ cần cung cấp thông tin cho chúng tôi:

Khi bạn đăng ký Trò chơi (bạn khởi tạo tài khoản, chúng tôi thu thập thông tin của bạn từ việc bạn kết nối với tài khoản mạng xã hội (Facebook, Game Center, Google, ZingID) để thiết lập hồ sơ của bạn, bao gồm cả tên, ID người dùng và ảnh hồ sơ của bạn theo tài khoản mạng xã hội.

Khi bạn thiết lập hồ sơ của mình cho Trò chơi (bao gồm vị trí khu vực và thông tin bạn tự nguyện chọn để cung cấp để tùy chỉnh trò chơi)

Khi Bạn đăng nhập với tư cách là “khách” để tham gia Trò chơi (tên của bạn).

Khi bạn tham gia vào một cuộc khảo sát trong Trò chơi (trong trường hợp đó chúng tôi sẽ xử lý thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi như một phần của cuộc khảo sát, bao gồm quốc gia, độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp và địa chỉ email.

Khi bạn tham gia vào một trong những sự kiện rút thăm trúng thưởng của chúng tôi (bao gồm địa chỉ email, ID, số điện thoại, địa chỉ)

Khi bạn đăng ký một sự kiện thể thao điện tử (tên đội, tên của bạn, quốc tịch, bằng chứng cư trú, địa chỉ email, số điện thoại và ID nhân vật). Nếu bạn đủ điều kiện tham dự trực tiếp trận chung kết toàn cầu của một sự kiện thể thao điện tử, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bạn cấp hộ chiếu và / hoặc bằng chứng về thông tin cư trú.

Bạn có thể cung cấp thông tin bổ sung cho của hồ sơ của bạn (chẳng hạn như giới tính). Bạn cũng có thể cung cấp hoặc tạo thông tin khi bạn liên lạc với những người dùng khác trong Trò chơi (dữ liệu nhật ký trò chuyện và nội dung trò chuyện, cả âm thanh và văn bản). Chúng tôi tạo OpenID và sử dụng ID này để lưu trữ dữ liệu Trò chơi của bạn và chúng tôi thu thập và lưu trữ số liệu thống kê về trò chơi của bạn để cung cấp cho bạn thông tin phản hồi và thông tin về tiến trình chơi của bạn. Nếu bạn tham gia vào một sự kiện chia sẻ, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu Trò chơi của bạn (chiến thắng, xếp hạng và thống kê chơi trò chơi) để chuẩn bị báo cáo cho bạn. Nếu bạn bật thông báo, chúng tôi sẽ thu thập mã thông báo thiết bị Android hoặc mã thông báo thiết bị iOS, tên bí danh tùy chỉnh và địa chỉ IP.

Thông tin chúng tôi thu thập về bạn:

Nhằm tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, chúng tôi sẽ thu thập toàn bộ thông tin cá nhân của bạn bao gồm:

Họ và tên;

Ngày, tháng, năm sinh;

Địa chỉ đăng ký thường trú;

Số Chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;

Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Chúng tôi tự động thu thập dữ liệu nhất định từ bạn khi bạn sử dụng Trò chơi và / hoặc Trang web, cụ thể là địa chỉ IP và thông tin thiết bị của bạn (như phiên bản ứng dụng, mức pin, cường độ WiFi, không gian có sẵn, loại mạng, phiên bản HĐH, nền tảng, nhà mạng, mã quốc gia, ID sê-ri, ID Android, MAC và IDFV) và thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Trò chơi / hoặc Trang web, chẳng hạn như thời gian hoặc ngày tháng bạn tương tác với trò chơi. Chúng tôi cũng thu thập và lưu trữ dữ liệu của bạn.

Mỗi lần bạn tương tác với chúng tôi, ví dụ như khi bạn sử dụng hỗ trợ trong ứng dụng để liên lạc với chúng tôi.

Nếu bạn chọn đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội, chúng tôi sẽ nhập ID người dùng mạng xã hội và tên bạn bè của bạn (với trường hợp của Facebook, sẽ là tên và ảnh đại diện trên Facebook của họ) từ tài khoản mạng xã hội của bạn để bạn có thể kết nối với bạn bè của bạn.

Nếu bạn kích hoạt dịch vụ trò chuyện (âm thanh và / hoặc văn bản) thì chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu đó để gửi tin nhắn của bạn cho người dùng khác.

Nếu bạn thực hiện bất kỳ giao dịch nào trong Trò chơi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin để tạo thuận lợi cho giao dịch của bạn và duy trì hồ sơ giao dịch (OpenID, chi phí, sản phẩm đã mua, chi tiết Địa chỉ IP của các giao dịch được liên kết với ID người chơi và chi tiết thiết bị.

Nếu bạn liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin bao gồm tên (tùy chọn), OpenID, ID thiết bị, phiên bản ứng dụng, mức pin, cường độ WiFi, dung lượng trống trên thiết bị, loại mạng, phiên bản hệ điều hành, loại trình duyệt, nền tảng, nhà mạng, mã quốc gia, chi tiết về vé, địa chỉ email (tùy chọn nếu hỗ trợ trong ứng dụng) và bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong thông tin liên lạc của mình. Bạn cũng có tùy chọn cung cấp ảnh để minh họa cho bất kỳ lỗi nào.

Khi bạn đang sử dụng Dịch vụ trò chơi, tính năng bảo mật của chúng tôi sẽ thu thập (ngoài các danh mục dữ liệu được liệt kê ở trên) thông tin về thiết bị bao gồm số IMEI và bộ nhớ khả dụng; thông tin về kết nối internet của bạn, bao gồm nếu áp dụng tên wifi và địa chỉ MAC của điểm truy cập wifi; và một danh sách các APK được cài đặt và các ứng dụng đang chạy.

Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác (ví dụ: đèn hiệu web, tệp nhật ký, tập lệnh và eTags) để nâng cao trải nghiệm của bạn khi sử dụng Dịch vụ trò chơi. Cookies là các tệp nhỏ, khi được đặt trên thiết bị của bạn, cho phép chúng tôi cung cấp các tính năng và chức năng nhất định.

Bạn có tùy chọn cho phép cài đặt Cookies như vậy hoặc sau đó vô hiệu hóa chúng. Bạn có thể chấp nhận tất cả cookie hoặc hướng dẫn thiết bị (trong trường hợp Trò chơi) hoặc trình duyệt web (Trang web) cung cấp thông báo tại thời điểm cài đặt cookie hoặc từ chối chấp nhận tất cả cookie bằng cách điều chỉnh liên quan đến chức năng duy trì cookie trong thiết bị của bạn. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn từ chối cài đặt cookie, Trò chơi có thể không thể hoạt động như thiết kế.

Để biết thêm thông tin về chính sách Cookies của chúng tôi, bấm vào đây.

Cách chúng tôi lưu trữ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn:

Để thực hiện hoạt động của chúng tôi với bạn, thông tin cá nhân của bạn sẽ có thể truy cập được và sẽ được xử lý trên máy chủ của chúng tôi được đặt tại Việt Nam.

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba được chọn trong và ngoài quốc gia của bạn trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, bao gồm:

Các bên thứ ba nhằm hỗ trợ cải thiện ứng dụng hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ Trò chơi và Trang web, bao gồm:

Cho mục đích xử lý yêu cầu hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ liên lạc

Nhà cung cấp dịch vụ đám mây cho một số chức năng nhất định, bao gồm chia sẻ ảnh trong trò chơi trên Facebook, Game Center.

Với mục đích sắp xếp các sự kiện thể thao điện tử.;

Cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước hoặc các cơ quan và tổ chức tư pháp khác. Chúng tôi tiết lộ thông tin nếu chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy hoặc nếu chúng tôi có niềm tin tốt rằng việc sử dụng đó là cần thiết một cách hợp lý để:

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, quy trình hoặc yêu cầu

Thực thi các điều khoản dịch vụ của chúng tôi và các thỏa thuận, chính sách và tiêu chuẩn khác, bao gồm cả việc điều tra bất kỳ vi phạm tiềm năng nào.

Phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề an ninh, gian lận hoặc kỹ thuật.

Bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người dùng của chúng tôi, bên thứ ba hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép (bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác cho mục đích chống gian lận)

Bất kỳ bên thứ ba nào (do chúng tôi lựa chọn) mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu người dùng sẽ cung cấp sự bảo vệ tương tự hoặc bằng nhau đối với dữ liệu người dùng như được nêu trong chính sách này.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi cam kết duy trì sự riêng tư và toàn vẹn của thông tin cá nhân của bạn cho dù nó được lưu trữ ở đâu. Các nhóm công ty của chúng tôi có các chính sách bảo mật và truy cập thông tin giới hạn quyền truy cập vào hệ thống và công nghệ của chúng tôi. Chúng tôi cũng bảo vệ dữ liệu thông qua việc sử dụng các biện pháp bảo vệ công nghệ như mã hóa. Thông tin cá nhân của bạn sẽ vẫn chịu sự kiểm soát kỹ thuật và tổ chức của chúng tôi cũng như các chính sách và quy trình của chúng tôi (bao gồm Chính sách bảo mật này).

Lưu trữ dữ liệu

Theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam, chúng tôi sẽ lưu giữ toàn bộ thông tin cá nhân của bạn tại Việt Nam trong suốt quá trình bạn sử dụng dịch vụ và trong 06 (sáu) tháng sau khi bạn ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Hạn chế xử lý lưu trữ

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn ngoài mục đích lưu trữ trong một số trường hợp nhất định. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi có thể sử dụng lại nếu có căn cứ hợp lệ theo luật bảo vệ dữ liệu để chúng tôi làm như vậy (ví dụ: theo quy định của pháp luật Việt Nam, để bảo vệ khiếu nại pháp lý hoặc cho một biện pháp bảo vệ khác). Bên cạnh đó, khi chúng tôi đồng ý ngừng xử lý thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi đã tiết lộ thông tin cá nhân có liên quan để họ cũng có thể ngừng xử lý thông tin đó.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý và chỉ lưu trữ thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn khi:

Bạn tin rằng thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp không còn chính xác; trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cần thời gian để xác minh xem thông tin đó có chính xác không.

Bạn muốn xóa thông tin cá nhân vì việc xử lý chúng tôi đang làm là trái pháp luật nhưng bạn muốn chúng tôi giữ lại thông tin cá nhân mà chỉ lưu trữ thông tin thay thế.

Bạn muốn xóa thông tin cá nhân vì nó không còn cần thiết cho mục đích của chúng tôi nhưng bạn yêu cầu nó phải được lưu trữ để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

Phản đối

Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân về bạn. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn trong các trường hợp khác như chi tiết bên dưới bằng cách gửi email cho chúng tôi tại trang chủ hoặc số điện thoại hotline

Thông báo

Đôi lúc, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo khi chúng tôi thấy cần phải làm như vậy (chẳng hạn như khi chúng tôi tạm thời tạm dừng quyền truy cập Trò chơi để bảo trì, hoặc bảo mật, quyền riêng tư hoặc liên lạc liên quan đến hành chính). Bạn không thể từ chối các thông báo liên quan đến dịch vụ này, về bản chất không phải là quảng cáo.

Liên hệ & Khiếu nại

Các câu hỏi, nhận xét và yêu cầu liên quan đến chính sách này, bao gồm các chính sách và hành động của chúng tôi liên quan đến việc sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ ngoài phạm vi quyền hạn cư trú của bạn, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và nên được gửi tới trang chủ hoặc số điện thoại hotline.

Trong trường hợp bạn muốn khiếu nại về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi trong trường hợp đầu tiên tại trang chủ. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết yêu cầu của bạn sớm nhất có thể. Điều này không ảnh hưởng đến quyền của bạn trong việc đưa ra yêu cầu với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại quốc gia bạn sống hoặc làm việc nơi bạn nghĩ rằng chúng tôi đã vi phạm luật bảo vệ dữ liệu.

Thay đổi

Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với chính sách này, chúng tôi sẽ đăng tải chính sách cập nhật tại đây và thông báo cho người dùng của chúng tôi trong Trò chơi. Vui lòng kiểm tra trang này thường xuyên để xem bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với chính sách này.

Quay lại